1. Secțiunea „Despre instituție”

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea:

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

 • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

 

1.2 Conducere:

1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții din conducere:

 • Manager: Oana-Raluca Boian;
 • Director adj. economic: Cristea Maria;
 • Șef Birou Sală de Lectură și Internet, Centrul de Limbi Străine: Oprișan Nicoleta;
 • Șef Birou Împrumut Adulți, Periodice, Legislație, Sală Arte: Hanganu Claudia Otilia;
 • Șef Birou Copii și Internet: Olaru Maria-Cristina;
 • Șef Birou Resurse Umane, Contabilitate, Secretariat: Rotaru Gabriela.

1.2.2. Agenda conducerii:

– monitorizarea, evaluarea și coordonarea tuturor activităților profesionale cultural-educative desfășurate de personalul din subordine.

 

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare și funcționare

1.3.2. Organigrama

1.3.3. Carieră – anunțurile posturilor scoase la concurs

 

1.4. Programe și strategii

 • Programul I – Dezvoltarea și comunicarea colecțiilor. Modernizarea şi diversificarea serviciilor de bibliotecă
 • Programul II – Activități culturale și de promovare a bibliotecii, cărții și lecturii
 • Programul III – Dezvoltarea competenţelor profesionale şi îndrumare metodologică
 • Programul IV – Optimizarea spaţiilor bibliotecii și asigurarea funcționalității instituției.

 

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

 

2. Secțiunea „Informații de interes public”

2.1. Solicitare informații de interes public

– Solicitare informații de interes public în baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice
Dima Andrei – inspector de specialitate
tel. 0237.214562,
e-mail: admin@bjvrancea.ro

 

2.2. Lista cu documente de interes public:

 • Regulament de organizare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;
 • Buget de venituri și cheltuieli;
 • Bilanț contabil;
 • Programe ale Managerului Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;
 • Planul anual de achiziții publice;
 • Raport anual de activitate;
 • Declarații de avere și interese ale personalului din funcții de conducere;
 • Documente privind concursurile organizate de Biblioteci Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;
 • Documente și informații privind încheierea de protocoale de colaborare și parteneriate cu alte instituții publice.

2.3. Model de cerere tip/formular:

2.4. Modalități de contestare a deciziei

2.5. Rapoarte anuale de aplicare a legii 544/2001: 2020, 2019

2.6. Buletin informativ al informațiilor de interes public:

2.6.1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

 • Legislație;
 • Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

2.6.1. Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

 • Organigrama;
 • Program de functionare;
 • Program de audiente:
  • Marți, Joi: 09:00 – 12:00;
  • Miercuri: 12:00 – 15:00.

2.6.2. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

 • Manager: Oana-Raluca Boian;
 • Director adj. economic: Cristea Maria;
 • Șef Birou Sală de Lectură și Internet, Centrul de Limbi Străine: Oprișan Nicoleta;
 • Șef Birou Împrumut Adulți, Periodice, Legislație, Sală Arte: Hanganu Claudia Otilia;
 • Șef Birou Copii și Internet: Olaru Maria-Cristina;
 • Șef Birou Resurse Umane, Contabilitate, Secretariat: Rotaru Gabriela.

2.6.3. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet.

2.6.4. Sursele financiare, buget, transparența veniturilor salariale, execuția bugetară, situație plăți restante.

2.6.5. Programele și strategiile proprii.

2.6.6. Lista cuprinzând documentele de interes public.

2.6.7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii 544/2001.

2.6.8. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

2.7. Buget

2.7.1. Buget: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

2.7.2. Lista funcțiilor și a salariilor

 

2.8. Bilanțuri contabile: 2021-sem.1, 2021-sem.2, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

2.9. Achiziții publice: 2021, 2020, 2019

2.10. Declarații de avere și interese

 

3. Secțiunea „Contact”

3.1. Datele de contact ale autorității.

3.2. Programul de funcționare al instituției.

3.3. Program de audiențe:

  • Marți, Joi: 09:00 – 12:00;
  • Miercuri: 12:00 – 15:00.

Înscrierea pentru audiențe se face telefonic la numărul 0237/231161, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 16:30, și vineri în intervalul 08:30 – 14:00.

3.4. Petiții – Ne puteți transmite în orice moment petiția dumneavoastră, printr-un email pe adresa biblioteca@bjvrancea.ro.

3.5. Funcționarul public responsabil de relația cu presa:

 • Funcționarul public responsabil de relația cu presa – Adrian Țiglea – bibliotecar
  • tel. 0237.214562
  • e-mail: relatii_publice@bjvrancea.ro