Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Dima Andrei – inspector de specialitate
tel. 0237.214562,
e-mail: admin@bjvrancea.ro

 

Functionarul responsabil de relatiile cu presa
Adrian Țiglea – bibliotecar
tel. 0237.214562,
e-mail: relatii_publice@bjvrancea.ro

 

 

 

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea:

 

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

  • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

 

  1. Organigrama
  2. Hotărârea nr. 72 din 28 iulie 2014
  3. Lista funcțiilor și a salariilor
  4. Buget: 2019, 2018, 2017, 2016
  5. Bilant: 2019, 2018, 2017, 2016
  6. Achiziții publice
  7. Declarații de avere și interese