1. Secțiunea „Despre instituție”

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției:

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea:

Acte normative care reglementează activitatea de informare publică directă:

 

1.2 Prezentarea conducerii:

1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere:

 • Manager: Oana-Raluca Boian;
 • Director Direcția Economică: Cristea Maria;
 • Director Direcția Comunicarea, Cercetarea și Valorificarea Colecțiilor: Fîntînaru Teodora;
 • Șef Serviciu „Dezvoltarea Colecțiilor. Comunicare și Relații Publice. Îndrumare Metodică și Bibliografie Locală. Centrul de Formare”: Oprișan Nicoleta.

1.2.2. Agenda conducerii:

– monitorizarea, evaluarea și coordonarea tuturor activităților profesionale biblioteconomice și cultural-educative desfășurate de personalul din subordine.

 

1.3. Organizare

1.3.1. Regulament de organizare și funcționare

1.3.2. Organigrama

1.3.3. Carieră – anunțurile posturilor scoase la concurs

 

1.4. Programe și strategii

 • Programul I – Colecții de bibliotecă – Patrimoniu. Dezvoltare. Promovare.
 • Programul II – Servicii de bibliotecă – Inovație. Creativitate.
 • Programul III – Lectură. Cultură.
 • Programul IV – Biblioteca – Resurse. Dezvoltare.

 

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

 

2. Secțiunea „Informații de interes public”

2.1. Solicitare informații de interes public

 

 • Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001
  precum și datele de contact
Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice
Dima Andrei – inspector de specialitate
tel. 0237.214562,
e-mail: admin@bjvrancea.ro

 

 • Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
 • Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și lipsa comunicării unui răspuns în termenul legal)
 • Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție ce pot fi publicate, conform legii:
  • Regulament de organizare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;
  • Buget de venituri și cheltuieli;
  • Bilanț contabil;
  • Programe ale Managerului Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;
  • Planul anual de achiziții publice;
  • Raport anual de activitate;
  • Declarații de avere și interese ale personalului din funcții de conducere;
  • Documente privind concursurile organizate de Biblioteci Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea;
  • Documente și informații privind încheierea de protocoale de colaborare și parteneriate cu alte instituții publice.
 • Rapoarte anuale de aplicare a legii 544/2001: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

2.2. Buletin informativ al informațiilor de interes public:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:
  • Legislație;
  • Regulament de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
 • Structura organizatorică, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:
  • Organigrama;
  • Program de audiente:
   • Marți, Joi: 09:00 – 12:00;
   • Miercuri: 12:00 – 15:00.
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
  • Manager: Oana-Raluca Boian;
  • Director adj. economic: Cristea Maria;
  • Șef Serviciu „Dezvoltarea Colecțiilor”: Oprișan Nicoleta;
  • Șef Birou Împrumut Adulți, Periodice, Legislație, Sală Arte: Hanganu Claudia Otilia;
  • Șef Birou Copii și Internet: Olaru Maria-Cristina;
  • Șef Birou Sala de Lectură: Cristea Liliana;
  • Șef Birou Resurse Umane, Contabilitate, Secretariat: Rotaru Gabriela.
 • Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet.
 • Sursele financiare, buget, transparența veniturilor salariale, execuția bugetară, situație plăți restante.
 • Programele și strategiile proprii.
 • Lista cuprinzând documentele de interes public.
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii 544/2001.
 • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

2.3. Buget

2.3.1. Buget: 09.2023, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară): 03.2023, 02.2023, 01.2023, 12.2022, 02.2022, 01.2022

2.3.3. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii

 

2.4. Bilanțuri contabile:30.09.2023, 30.06.2023, 31.03.2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

2.5. Achiziții publice

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice
2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro
2.5.4. Documentele privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată
2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice

2.7. Modelele de cereri/formulare tipizate

 

3. Secțiunea transparență decizională
Temei: Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. Contact

 • Datele de contact ale autorității.
 • Funcționarul responsabil de relația cu presa:
  • Funcționarul responsabil de relația cu presa – Maria-Panaite Irina-Anca – bibliotecar
   • tel. 0237.231161
   • e-mail: relatii_publice@bjvrancea.ro
 • Program de audiențe:
  • Marți, Joi: 09:00 – 12:00;
  • Miercuri: 12:00 – 15:00.

Înscrierea pentru audiențe se face telefonic la numărul 0237/231161, de luni până joi, în intervalul 08:30 – 16:30, și vineri în intervalul 08:30 – 14:00.

 • Petiții – Ne puteți transmite în orice moment petiția dumneavoastră, printr-un email pe adresa biblioteca@bjvrancea.ro.