Raport de activitate 3013 – Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea

Anuar activități 2013

Anuar statistic 2013

Raport de activitate 2013 – Centrul de Formare

Raport de activitate 2013 – Parteneri – Colaboratori

Raport de activitate 2013 – Revista Presei

Raport de activitate 2013 – Servicii

 

COLECŢII (existente la 1 ianuarie 2014): 211992 documente, din care:
• Cărţi (nr. volume): 204388

• Periodice (nr. volume): 5194

• Documente audiovizuale: 1828

• Colecţii electronice: 582
DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE ( intrate în cursul anului 2013): 3370, din care:
• Cărţi (nr. volume): 2871

• Periodice (nr. volume): 393
• Documente audiovizuale: 78
• Colecţii electronice: 28
UTILIZARE ŞI UTILIZATORI:
Utilizatori înscrişi (2009-2013): 12315  

Utilizatori activi în anul 2013: 5615, din care 2152 din mediul rural

Utilizatori înscriși în anul 2013: 2426, din care 971 din mediul rural
Documente difuzate: 112098 

Informaţii şi referinţe oferite: 13845 
Vizite la bibliotecă:  104173, din care 20077 pentru Internet

Vizite virtuale: 18277
Frecvenţa medie zilnică: 415 vizite/zi
Rezervări de titluri: 3493
Utilizarea bibliotecii de la distanţă (prin telefon, poştă, fax): 5274 solicitări

Programe şi evenimente culturale: 122

Număr participanți la programe/evenimente culturale: 8704
Vizite colective: 65
Expoziţii:216, din care 118 expoziții de carte cu 4866 documente expuse

 

PERSONALUL BIBLIOTECII:

Total personal: 35

Personal de specialitate: 28

 

COLABORARE CU MASS MEDIA:

Total apariții în presa locală: 630, din care 418 în  presa locală

Total apariții la TV locală: 135

 

Din anul 2005, Biblioteca Județeană Vrancea realizează servicii de împrumut la domiciliu, gratuit, doar cu buletinul,  în tot județul.