• Legea bibliotecilor nr. 334/2002 * republicată în Monitorul Oficial nr. 132 din 11.02.2005;
  • HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
  • LEGE-CADRU Nr. 153 din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.