ACTIVITATEA FILIALEI JUDEȚENE

 ANBPR  VRANCEA
– 2013–

-SELECȚIE – 

Filiala ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România)  Vrancea s-a înființat în anul 1990 și are în prezent  65membri  care  provin din bibliotecile publice vrâncene, după cum urmează: 28 de la Biblioteca Judeţeană Vrancea, 10 din bibliotecile orăşeneşti şi 25 din bibliotecile comunale  și 2 membri peroane fizice.

În judeţul Vrancea sunt în total 44 biblioteci publice din care: 1 judeţeană, 1 municipală, 3 orăşeneşti şi 39 comunale.

Din numărul total de 62 comune existente în judeţul Vrancea, 39 au biblioteci publice.

 Prin activităţile sale, Filiala ANBPR Vrancea îşi propune să se implice  în promovarea obiectivelor ANBPR,   să promoveze rolul bibliotecii şi al bibliotecarului  in comunitate.

 Scopurile/obiectivele Filialei sunt:

 • Sprijinirea formării profesionale a membrilor săi prin colaborarea cu Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională  ANBPR
 •  Susținerea/sprijinirea  programelor de instruire a personalului din bibliotecile publice din județ în vederea utilizării noilor tehnologii informaționale – programul BIBLIONET
 •  Publicarea unor lucrări și articole în reviste de specialitate
 • Recompensarea performanțelor profesionale ale membrilor prin acordare de diplome/premii și alte forme de stimulare a acestora
 • Colaborarea cu celelalte filiale județene ANBPR
 • Participarea la conferințe naționale ANBPR
 • Orice alte activități care duc la îmbunătățirea imaginii profesiei de bibliotecar

 

Cel mai important eveniment în cadrul Filialei ANBPR Vrancea a fost inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Județene Vrancea care a fost inaugurat oficial la data de 31 octombrie 2013.

Momentul inaugurării a fost prilejuit de împlinirea a 155 de ani de la nașterea scriitorului Duiliu Zamfirescu și a fost urmat de manifestările dedicate acestei sărbători.

 1

 

 În continuare, prezentarea activităţii Filialei ANBPR Vrancea este strucurată astfel:

 • formarea şi dezvoltarea profesională
 • vizite/schimburi de experiență la biblioteci din țară/județ
 • manifestări din cadrul Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor în care  au loc diverse acţiuni de promovare a imaginii bibliotecilor publice şi a serviciilor oferite de acestea.
 • comunicarea cu și între membrii Filialei noastre
 • implicarea în proiectele și programele ANBPR
 • formarea și dezvoltarea profesională a membrilor Filialei
 • centre Biblionet în județul Vrancea
 • premieri în cadrul filialei
 • întâlniri profesionale

În cadrul formării și dezvoltării profesionale, Filiala ANBPR Vrancea a fost prezentă la Conferinţele  anuale  ale ANBPR prin participarea  unui număr total de 6 membri. Astfel, în perioada 18-19 aprilie a avut loc la Buşteni Conferinţa ANBPR BiblioPublica 2013 cu tema Comisiile profesionale – factor al dezvoltării bibliotecilor.

 Conferinţa de la Buşteni fost evenimentul profesional care a concentrat experienţele profesionale cele mai relevante ale anului 2013 . Este pentru prima dată, când în cadrul conferinţei au fost acordate mai multe sesiuni, workshop-uri prezentării activităţii şi organizării Comisiilor profesionale.

3

S-au întrunit următoarele comisii profesionale:

 • Automatizarea colecţiilor. Digitizarea documentelor
 • Legislaţie.Politici publice
 • Formare profesională
 • Statistica de bibliotecă. Evaluarea performanţelor
 • Comunicarea colecţiilor. Împrumut interbibliotecar
 • Management. Marketing de bibliotecă
 • Prelucrarea documentelor şi referinţe ştiinţifice

Pe lângă membrii asociaţiei prezenţi la conferinţă a fost prezent Scott Andersen, Director Adjunct Programul Biblionet care a susţinut  importanţa sustenabilităţii sistemului de biblioteci publice. Au mai fost invitaţi şi au luat cuvântul şi Dorin Bădulescu, Președinte Consiliul de Mediere, Adrian Dinu, Director Executiv http://www.elefant.ro,  Iulian Dinică, coordonator Managing Partner Document Imaging System, Codru Vrabie, Președinte Asociația EPAS, Coordonator http://www.piatadespaga.ro.

Au fost prezentate în plen , pe lângă workshop-urile Comisiilor profesionale,  proiectele Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, Cluj “Centrul de excelență pentru adolescenți și tineri adulți cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani” și proiectele Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați “Servicii și programe pentru adulți cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 de ani”.

“Biblioteca publică este un factor generator de schimbare şi evoluţie atât la nivelul organizaţiei noastre profesionale, cât şi la nivelul comunităţii, în ansamblu. Tema propusă de ANBPR în acest an oferă participanţilor posibilitatea de a prezenta soluţii de îmbunătăţire a relaţiilor de înteracţiune şi implicare proactivă în cadrul Asociaţiei, cu accent pe activitatea Grupurilor de lucru şi a structurilor colaborative. Prezenţa partenerilor ANBPR la eveniment va aduce, de asemenea, o perspectivă nouă privind rolul şi experienţa dovedită a bibliotecilor publice în implementarea parteneriatelor” a declarat Ioana Crihană, Director Executiv al ANBPR.

Din partea Bibliotecii Județene Vrancea a participat Claudia Hanganu, președinte Filiala ANBPR Vrancea

 

Cea dea a doua conferință anuală a ANBPR  , ediţia a XXIV-a,  s-a desfăşurat în perioada 10-12 octombrie 2013 la Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu,  cu tema „SMARTLibraries” -Biblioteci istețe care doresc să cucerească comunitățile.

Filiala ANBPR Vrancea a fost reprezentată la această conferință prin participarea unei delegații de 5 membri după cum urmează: Teodora Fîntînaru, Liliana Cristea, Adrian Țiglea, Tatiana Valea precum și Doina Stratton Andrieș, membru persoană fizică în cadrul filialei noastre,  care a susținut prezentarea Biblioteca de week-end.

 5

 

Pe parcursul anului 2013 au avut loc vizite/întâlniri profesionale/dezbateri la biblioteci din țară ( Galați, Brăila)  și din județ (Vidra, Năruja, Adjud, Gugești).

 6

 Vizită documentară la Biblioteca Județeană “Panait Istrati”Brăila, 2013

 

Anual, în cadrul manifestărilor din Săptămâna Naţională a Bibliotecilor  au loc diverse acţiuni de promovare a imaginii bibliotecilor publice cât şi a serviciilor oferite de acestea.

Astfel, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a marcat şi în anul 2013  Săptămâna Naţională a Bibliotecilor printr-un program ce a reunit bibliotecari, scriitori, cititori şi colaboratori.

Și în acest an, bibliotecarii au încercat să surprindă pe toţi cei ce au păşit  în bibliotecă cu manifestări culturale diversificate dar și cu inedite expoziţii de carte.

 

Astfel, luni, 22 aprilie a debutat  Săptămâna Bibliotecilor cu organizarea unei excursii documentare de Biblioturism zonal,  în satul Șerbești la Biblioteca de Weekend din Vidra,  proiect unic în judeţul Vrancea, conceput într-o formulă complexă şi  originală: bibliotecă – muzeul satului.

Cu  prilejul împlinirii a 100 de ani de ani de la nașterea publicistului a fost susținută prezentarea –  Simion  Ghinea:Viața și opera.

 Biblioteca Județeană a donat un număr de  45 de volume noi și  a oferit cu această ocazie doamnei Doina Straton, Diploma de excelență pentru dăruirea și devotamentul arătate bibliotecii, cărții și comunității, prin înființarea acestei biblioteci unice la nivel național.

  Excursia documentară a continuat cu Inaugurarea Centrului  metodic zonal, Vidra,  cuprezentarea Bibliotecii Vidra  și a Centrului Biblionet realizată de bibliotecara Roman Valentina în prezența bibliotecarilor publici din Vrancea și a oficialităților locale.

 După un scurt popas la Casa memorială a Babei Vrâncioaia următoarea oprire a fost la Muzeului sătesc „Rădăcina Vrancei” din Bîrseşti, fondat de Costică Beşa

 Din dragoste pentru strămoși, acesta a colecționat peste o mie de obiecte etnografice, fotografii și diverse alte obiecte ce aparțin memoriei locale. În prezent, obiectele tradiționale sunt expuse în aer liber, într-o casă muzeu, fiind admirate atât de localnici, cât si de vizitatorii străini.

Costică Beşa a încântat auditoriul cu o balada compusă de el, bătrânul fiind o legendă vie, ce cunoaște cântece populare, doine, balade, unele compuse de dânsul şi cântă din numeroase instrumente muzicale tradiționale.

Marţi, 23 aprilie, de ziua Națională a BIBLIOTECARULUI, la Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu a fost vernisată expoziția Faţa nevăzută a unei profesii ce a cuprins  lucrări de pictură, grafică, origami și goblenuri, realizate de bibliotecari, completate de un Periplu editorial prin volumele editate de colegii noștri și de bibliotecă.

 7

 

Vernisaj – Faţa nevăzută a unei profesii

Au fost expuse lucrări și colecții  personale ale bibliotecarilor prin care au dezvăluit  publicului pasiuni și talente ce le completează viața profesională.

Expozițiile au fost de fapt o altfel de pledoarie pentru omul – bibliotecar  care a ales să-și onoreze cum se cuvine profesia, spre a o păstra în rândul marilor profesii intelectuale și în același timp și-a menținut  creativitatea pe care a încercat să și-o exprime prin artă.

Din bibliotecarii  talentați și pasionați care au ales să dezvăluie Faţa nevăzută a unei profesii îi amintim pe : Roxana Făcăoaru, Geta Bobolan, Irimița Gogu, Maria Cristea, Elena Velniță, Ciprian Irimescu,  Doina Stratton  Andrieș (Biblioteca de weekend Serbești), lista urmând să continue cu cei care vor expune în anii viitori.

Prin nobleţea şi frumuseţea profesiei sale, bibliotecarul aduce la viaţă cărţi, oameni şi poveşti. Se cuvine să îl celebrăm, să îl respectăm şi să stăruim mai mult în evocarea muncii şi strădaniei sale intelectuale.

Cu prilejul Zilei Bibliotecarului, Biblioteca Judeteana Vrancea și Filiala ANBPR Vrancea a transmis  urări de La mulți ani și cât mai multe bucurii tuturor colegilor BIBLIOTECARI !

 8

DRUMUL CUNOAȘTERII: carte, cărți, bibliotecă!

 Cea de a treia zi a manifestărilor dedicate cărții și bibliotecarului a fost un bun prilej de a găzdui 30 de elevi ai Colegiului Economic Mihail Kogălniceanu din Focșani, ce și-au petrecut timpul în inima bibliotecii. Ei au pășit ușor pe Drumul cunoașterii: carte, cărți, bibliotecă, coordonați de profesoarele Mateiu Elena,  Simion Natașa și Gheorghiță Cristina.

 Bibliotecarii au îndrumat elevii pe Drumul cunoașterii punându-le la dispoziție volume din toate domeniile, în format clasic sau pe suport electronic,  pornind de la manuscrise, carte veche, carte de artă și ajungând la cărțile editate de bibliotecari sau materialele realizate de aceștia (cataloage de prezentare, afișe, fluturași, semne de carte etc.)

Elevi, profesori și bibliotecari au parcurs drumul cărții pornind de la idee, manuscris, editură, bibliotecă și ajungând, în final, în mâinile cititorului, bucurându-se, împreună, de lumea fascinantă pe care le-o poate așterne la picioare o carte captivantă.

Au învățat despre viața unei cărți și motivele îmbătrânirii ei, au cercetat și au încercat să descopere tipologii de cititori, încercând să potrivească ca într-un puzzle, cartea, momentul potrivit si omul pregătit să o citească.

  

Vieți de poveste – Lansare de carte

Joi, 25 aprilie 2013

Cartea „Vieţi de Poveste“ a fost lansată la Biblioteca Judeţeană, într-o atmosferă de sărbătoare la care au participat personalităţi, prieteni, colegi şi iubitori de carte, iar autorii Laura Breană şi Aurel Şelaru şi-au primit invitaţii atât în mediul real cât şi virtual.  Jurnalista Carmen Avram, realizator al emisiunii „În Premieră”, de la Antena 3, a ţinut să-şi arate consideraţia şi aprecierile faţă de această lucrare deosebită, intrând în direct pe Skype.

A fost un eveniment emoţionant în care s-a vorbit despre viaţă, apreciere de semeni şi respect.   Holul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu“ din Focşani a devenit neîncăpător, la lansarea acestui volum iar momentul a fost emoţionantă şi special, la fel ca poveştile pe care Laura le-a relatat în reportajele sale.

   Evenimentul a adus un plus de culoare şi lumină programului dedicat Săptămânii naţionale a bibliotecilor din România.

Teodora Fîntînaru, managerul Bibliotecii Judeţene, prefațatorul cărții, a fost cea care a deschis şirul aprecierilor asupra lucrării şi autorilor acesteia. „«Vieţi de Poveste», autori remarcabili, motive de reflecţie pentru noi toţi“, a spus Teodora Fîntînaru.

 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joi, 25 aprilie 2013, în Săptămîna Națională a Bibliotecilor  colectivul Bibliotecii Județene s-a bucurat de vizita Excelenței Sale – domnul  Ricardo Pracana, șeful misiunii diplomatice a Portugaliei, Ministru plenipotentiar, însărcinat cu afaceri în România.

În urma acestei vizite s-au stabilit contactele inițiale pentru desfășurarea unor activități comune iar Excelenta Sa, domnul  Ricardo Pracana, a decis ca Ambasada Portugaliei va dona cărți pentru Centrul de Limbi străine al Bibliotecii Județene Vrancea. Donația va consta în cărți de învățare a limbii portugheze, dar și despre cultura și arta portugheză.

Sperăm ca utilizatorii bibliotecii și comunitatea vrânceană să fie interesate de acest proiect prin care Biblioteca va organiza, cu ajutorul voluntarilor, cluburi de limbă și cultură  portugheză.

Un alt punct discutat, a fost posibilitatea înființării unei colecții de carte în limba română, în Portugalia unde  locuiesc și muncesc  aproximativ 90. 000 de cetățeni români, în special în Lisabona, Porto şi în provincia Algarve din sudul ţării.

De aceea, Biblioteca Județeană Vrancea, având experiența înființării acestor colecții de carte și în alte țări precum, Italia, Spania, Germania și Republica Moldova, crede în viabilitatea și concretizarea acestui gen de proiect adresat românilor din Portugalia.

11

Vineri, 26 aprilie 2013 Săptămâna Națională a Bibliotecilor s-a încheiat, într-un cadru emoționant la sediul Bibliotecii Județene, cu vizita delegației oficiale italiene din orașul Borgaro Torinese.

Schimbul de impresii între reprezentanții bibliotecii și cei ai delegației italiene a fost de bun augur, Primarul orasului BORGARO TORINESE și presedinte al Asociatiei comunelor, Vincenzo Barrea, manifestându-și dorința de a întări colaborarea între cele două comunități atât pe linie culturală cât și economică.

Delegația a fost însoțită de doamna Mariana Iacob, președintele Asociației Culturale DACIA a romanilor din Italia, originară din Vrancea care colaborează cu Biblioteca Județeană din anul 2009, când instituția noastră a donat o colecţie de carte bibliotecii din Torinese.

12

În ceea ce privește comunicarea cu și între membrii Filialei noastre, aceasta a vizat următoarele aspecte:

 • Întâlnirea membrilor Biroului Executiv al Filialei pentru evaluarea activității de asociație
 • Reuniuni profesionale pentru stabilirea premiilor ANBPR
 • Diseminarea informațiilor în timp real cu privire la activitatea Asociației cu ajutorul mail-ului, site-ului mass media.
 • Reuniuni profesionale pentru informarea membrilor filialei despre activitatea ANBPR pe plan național după Conferințele Naționale ale ANBPR
 • Semnalarea periodică a publicațiilor de specialitate nou apărute în cadrul ANBPR (revista on line Bibliomagazin)

Filiala ANBPR Vrancea a avut ca prioritate și  implicarea în proiectele și programele ANBPR și IREX.  Astfel au fost parcurse următoarele etape:

 •  Participarea în cadrul Comisiilor profesionale: Statistica de bibliotecă. Evaluarea performanţelor și Management. Marketing de bibliotecă  , Sinaia 25 – 26 februarie 2013

Din cele opt comisii la nivel național fac parte doi bibliotecari de la Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea și anume:

–          Bibl. Claudia Hanganu, membru în Comisia pentru Statistică de bibliotecă. Evaluarea performanţelor

–          Bibl. Cristina Maria Olaru, membru în Comisia pentru Management. Marketing de bibliotecă

 •  Participarea Bibliotecii  Municipale Adjud la evenimentul Nocturna Bibliotecilor , 28 septembrie 2013, proiect iniţiat de Asociaţia EXCEDO, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor  Publice din România (ANBPR) şi cu Asociaţia Marketer Club.

 ”Biblioteca Municipala Adjud organizeaza, cu prilejul evenimentului „Nocturna Bibliotecilor” ce va avea loc maine, 28 septembrie a.c., o serie de evenimente la care sunt invitati sa participe toti adjudenii. Astfel, la Sectia pentru copii a institutiei de cultura activitatile vor incepe la ora 18.00, cu vernisajul expozitiei de grafica intitulata „Hristos, idealul educatiei”, realizata de elevii Centrului Parohial pentru Copii si Tineret Ruginesti, sub indrumarea preotului profesor Ion Ciobotea. Intre orele 18.30 – 19.00, elevi ai Scolii „Principele Radu” din Adjud, coordonati de profesor Bianca Rosu, isi vor demonstra talentul actoricesc in sceneta „Nota patru la teza”, dupa care va urma recitalul de chitara sustinut de Catalin Carbara, elev in clasa a VIII-a la aceeasi scoala. Intre orele 19.00 – 19.30, copiii vor putea completa, pe calculatoarele Biblionet, teste de circulatie rutiera in cadrul „Laboratorului nonformal”. Ei il vor avea ca profesor indrumator pe profesorul Petre Valea de la Clubul Copiilor Adjud. Activitatile de la Sectia pentru Copii vor lua sfarsit cu activitatile desfasurate in Atelierul de origami si cel de sah.”

(Focșani. Ziare.com)

(http://www.ziare.com/focsani/stiri-life-show/nocturna-bibliotecilor-la-biblioteca-municipala-adjud-4175808)

 • Participare la Cursurile pentru calificarea și perfecționarea în ocupația de bibliotecar prin Centrul de Formare și Dezvoltare profesională  al ANBPR (1-12 iulie 2013, respectiv 15- 27 iulie 2013 , participanți Geanina Bușilă și Adriana Bran – membri persoane fizice în cadrul filialei noastre)
 • Participare la întâlnirea de lucru a Grupului alcătuit ca să lucreze la Harta Serviciilor Noi de Bibliotecă din bibliotecile publice românești. Grupul a fost alcătuit din reprezentanți ANBPR, IREX și Biblioteci Publice din România, 19-21 aprilie 2013, Bușteni, participă bibliotecar Margareta Tătăruș
 • Participare la întâlnirea Grupului de Lucru pe Training, la nivel național, de pregătire a Conferinței Internaționale a Bibliotecarilor Traineri, care va avea loc în aprilie 2014, 12-13 decembrie 2013, București, bibliotecar trainer Margareta Tătăruș
 • Participare și susținere de prezentări  la Conferința de final de program BIBLIONET – FUTURE LIBRARIES, care s-a desfășurat la Biblioteca Națională a României,  30 oct. – 1 nov. 2013, București ( bibliotecarii Mocanu Liliana, coordonator Biblionet Vrancea și Adriana Bratie, Biblioteca Comunală Năruja , Margareta Tătăruș Biblioteca Județeană Vrancea)
 • Participare la cursul „Metode si instrumente de educatie nonformala” – Curs de formare in context TiA pentru bibliotecarii-traineri, modulul 1, 19-24 Mai 2013, Poiana Brașov (bibl. Margareta Tătăruș)
 • Participare la Cursul de formare pentru bibliotecari-traineri și reprezentanți ai bibliotecilor județene în domeniul scrierii cererilor de finanțare în context TiA, managementul proiectelor și al voluntarilor, înființarea de ONG-uri, modulul 2 (17-21 iunie 2013, Poiana Brașov, bibl. Margareta Tătăruș și bibl. Luciana Stoean
 • Participare la prima ediție a Târgului Inovațiilor de bibliotecă, organizat de NOVATECA la Chișinău, Rep. Moldova, un târg despre cum BIBLIOTECILE PUBLICE transformă servicii prin tehnologie și implicarea oamenilor pentru a produce SCHIMBAREA în bine a vieții oamenilor, 3 decembrie 2013, Chișinău, Rep. Moldova ( bil. Margareta Tătăruș și bibl. Nicoleta Oprișan ). Totodată a fost prezentată TRANSFORMERS sau din secretele REINVENTĂRII serviciilor de bibliotecă pentru copii și adolescenți – este despre capacitatea de transformare și reinventare a serviciilor de bibliotecă, a bibliotecarilor și a comunității vrâncene. Despre BIBLIONET, VIITOR și PREZENT. Programe, servicii și parteneriate pentru comunitate.
 • Biblioteca Publică  Răcoasa din județul Vrancea este căștigătoarea unei linii de finanțare în valoare de 650 de lei.oferită prin programul de plăți directe desfășurat de Fundația IREX Pentru acestă linie de finanțare au fost selectate patru proiecte la nivel național din care unul este din Vrancea. Perioada de implementare pentru proiectele câștigătoare:decembrie 2013 – martie 2014.
 • Prin proiectul Și copiii romi au dreptul la informații, inițiat de bibliotecarul Ghiță Vlădoiu, bibliotecar la Biblioteca Publică  Răcoasa se vor oferi cursuri gratuite de inițiere în folosirea calculatorului pentru copii romi din clasele I-VIII.

Privind  formarea și dezvoltarea profesională a membrilor Filialei ANBPR Vrancea, de la filiala noastră au participat 2 membri la Cursurile pentru calificarea și perfecționarea în ocupația de bibliotecar prin Centrul de Formare și Dezvoltare profesională  al ANBPR în perioadele 1-12 iulie 2013, respectiv 15- 27 iulie 2013 ( participanți Geanina Bușilă și Adriana Bran – membri persoane fizice în cadrul filialei)

  

CENTRE BIBLIONET ÎN JUDEȚUL VRANCEA – INAUGURĂRI

Biblionet este un program de cinci ani care a facilitat romanilor accesul gratuit la informatie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne in România. Prin cursurile de formare si tehnologia furnizata, Biblionet a ajutat bbliotecile sa asigure servicii in comunitatile locale sub forma unui parteneriat intre IREX, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), autoritatile locale si nationale si bibliotecile din tara. După cum se știe Programul Biblionet – lumea în biblioteca mea este finanțat de Fundația Bill&Melinda Gates, având scopul de a asigura creșterea accesului românilor la informație și ajutând bibliotecile să-și deservească mai bine comunitățile

În anul 2013, 4 biblioteci publice din județul Vrancea s-au calificat în programul Biblionet: Faraoanele, Nănești, Răstoaca, Filiala Campus BJDZ.  Fiind livrate calculatoarele și echipamentele IT aferente pentru fiecare biblioteca publică aplicantă.

De asemenea, a fost inaugurat Centrul Biblionet din cadrul Bibliotecii publice din Gugești.

 13

 Biblioteca Publică Gugești, 12 iulie 2013 – Inaugurare Centru Biblionet

La capitolul premieri,  ca o recunoştere a activităţii sale și a membrilor săi, Filiala ANBPR Vrancea a fost premiată de ANBPR, respectiv de Directorul Bibliotecii Naționale a României, d-na Elena Târziman, pentru constanta preocupare de diversificare, inovație și modernizare a serviciilor destinate comunității vrâncene și pentru promovarea culturii naționale și regionale.

 14

În același context, Biblioteca Județeană Vrancea este premiată de Asociația Bibliotecarilor din România pentru rezultate remarcabile obținute de-a lungul anilor în activitatea cu cititorii.

15

 Filiala ANBPR Vrancea  a oferit  diplome membrilor săi. Astfel, în Săptămâna Naționala a Bibliotecilor, dna  Doina Straton, a primit Diploma de excelență pentru dăruirea și devotamentul arătate bibliotecii, cărții și comunității, prin înființarea Bibliotecii de week-end,  proiect unic  la nivel național.

 16

Întâlniri profesionale

Pe parcursul anului 2013 au avut loc 3 intâlniri metodice de informare și de pregătire profesională continuă cu  bibliotecarii din teritoriu și de la Biblioteca Județeană. Aceste întâlniri  au avut loc la sediul bibliotecii noastre dar și în cadrul întâlnirilor zonale, respectiv Centrul metodic – Biblioteca publică Vidra.

Tematica acestor întâlniri a vizat, pe de o parte aspecte legate de activitatea Asociației  cât și aspecte strict profesionale   :

–  avantajele și importanța apartenenței la  ANBPR

–  diseminarea informațiilor privind activitatea Asociației pe plan național după Conferințele Naționale ale ANBPR

–  vizite / stagii de pregătire a unor membri ai Filialei Vrancea care au participat și au câștigat proiecte oferite de ANBPR /IREX

– oportunitățile de dezvoltare/formarea profesională ale tuturor membrilor prin programele oferite de Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională (CFDP)al Asociației

–  cunoașterea site-ului ANBPR și a altor site-uri profesionale

–  importanța obținerii personalității juridice a Filialei Vrancea

–  codul etic al bibliotecarului

– raportul anual al ANBPR

– regulamentul de acordare a premiilor ANBPR

– consultații și sprijin în domeniul biblioteconomic

Tematicile profesionale au fost stabilite în urma unui chestionar care  a avut ca obiective identificarea nevoilor de dezvoltare profesională și eficientizarea întâlnirilor metodice (ANEXA 1)

Întâlniri ale membrilor Filialei ANBPR Vrancea

–          selecție –

25 ianuarie 2013

 Tematica întâlnirii metodice:

– Retrospectiva activităţii pe anul 2012 –  Veronica Crăciun, metodist;

– Discuţii pe marginea formularelor: Cult. 1, R.S.A şi R.S.U pe anul 2013;

– Actualizarea preţului de achiziţie la documentele de bibliotecă (ANBPR – Aplicaţii şi tipizate);

– Accesarea catalogului ON LINE al BJDZ Vrancea – Bibl. Elena Velniţă;

– Planificarea activităţii metodice pe anul 2013: stabilirea centrelor metodice zonale şi completarea chestionarului privind planificarea ariei tematice pe anul 2013  –  Veronica Crăciun, metodist;

– Prezentare de carte: Căutătorii de poveşti – Dir. Prof. dr. Teodora Fântânaru;

– Distrubuirea cărţii: Căutătorii de poveşti – Bibl. Liliana Mocanu

– Biblioturism în Vrancea Arhaică: poveste digitală –  prezentare Power Point Adriana Bratie, Biblioteca publică Năruja;

– Donaţie carte Fundaţia IREX –  Căutătorii de poveşti,

– Donaţie carte Ministerul Culturii

 ANBPR

– Prezentarea  activităţii Filialei ANBPR Vrancea pe anul 2012 – bibl. Cristina Olaru, Secretar ANBPR  Vrancea;

– Conferinţa Naţională ANBPR – Brăila 18-20 octombrie 2012: diseminare informaţii –  Bibl. Cristina Olaru.

 

25 ianuarie 2013 – selecție din ordinea de zi

 

– Cuvânt de deschidere ( prezentarea noilor membri ai Filialei/ordinea de zi) – Claudia Hanganu, președinte Filială

– Informare privind reuniunea “Comisiilor profesionale și procesul de modernizare a bibliotecilor publice”, Sinaia, 25-26 februarie 2013 – Claudia Hanganu, președinte Filială; Cristina Olaru – secretar Filială;

– Implicarea Filialei ANBPR Vrancea în proiectele ANBPR,  – trim. al II-lea Claudia Hanganu, președinte Filială;

– Situația financiară 2012 – Tatiana Valea, vicepreşedinte Filială; Cristina Olaru – secretar Filială

– Concluzii / Propuneri

 

22 aprilie 2013

Inaugurarea Centrului metodic zonal Vidra, cu prezentarea Bibliotecii Vidra și a Centrului Biblionet realizată de bibliotecara Roman Valentina în prezența bibliotecarilor publici din Vrancea și a oficialităților locale, activitate ce se încadrează în Biblioturismul zonal, ca o continuitate a conceptului de biblioturism inițiat în anul 2011.

 17

 Și pe parcursul anului 2013, ANBPR a susţinut şi a sprijinit dezvoltarea profesională a membrilor  filialei Vrancea prin ofertele diversificate de proiecte și programe profesionale.

Întâlnirile profesionale, participările în cadrul conferințelor, schimburile de experiență, dezbaterile, au avut rolul de a lărgi și aprofunda viziunea asupra profesiei noastre de bibliotecar, oferindu-ne totodată dimensiunea corectă a propriilor performanțe și a direcțiilor unde trebuie să aducem îmbunătățiri.

Filiala ANBPR Vrancea, a avut și va avea ca prioritate implicarea permanentă în aspecte profesionale precum şi în toate  activităţile  care pun  în valoare rolul bibliotecilor şi al bibliotecarilor în comunitate.

 

BIBLIOTECA PUBLICĂ  ………………………..

BIBLIOTECAR ……………………………………

E-MAIL……………………………………………

TELEFON…………………………………….

 

CHESTIONAR

privind planificarea ariei tematice pentru întâlnirile metodice pe anul 2013

 

 1. Care din următoarele teme de lucru ar veni în sprijinul activităților dvs. de bibliotecă?

a)completare în Registrul Inventar
b)completare în R.M.F.
c)completare în Caietul de evidenţă PROBIP
d)cotare/clasificare publicații
e)criterii și proceduri de deselecție și casare

 1. Cât la sută din colecțiile pe care le deține biblioteca dvs. sunt cotate/clasificate?

a)sub 50%
B0peste 50%
c)100%

3. Care este numărul total de colecții deținute de biblioteca dvs. până la data de 31.12.2012?

……………………………..volume

 1. Ce sesiuni de prezentare/învățare organizate de Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii Județene Vrancea ați dori să fie reluate și la care să participați:

a)Word
b)Excel
c)Power Point

 5. Ce module ale cursului Bazele Biblioteconomiei, organizate prin Centrul de Formare şi Perfecţionare al Ministerului Culturii sau prin ANBPR,  ați absolvit?

a)modulul I
b)modulul II
c)ambele module

 6. Cum sunteţi încadraţi la bibliotecă?

a)cu normă întreagă
b)cu jumătate de normă
c)prin convenție

7. Menţionaţi clădirea în care funcţionează biblioteca:

a)local propriu
b)altă clădire –  denumiţi clădirea:

Vă mulțumim!

ACTIVITATEA FILIALEI JUDEȚENE

 ANBPR  VRANCEA
– 2011–

Filiala ANBPR (Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România)  Vrancea a luat fiinţă în anul 1990 și are în prezent  64 membri  care  provin din bibliotecile publice vrâncene, după cum urmează: 28 de la Biblioteca Judeţeană Vrancea, 11 din bibliotecile orăşeneşti şi 25 din bibliotecile comunale. Pe parcursul anului 2011 au fost atrași 21 noi membri în Filiala ANBPR Vrancea.

 

Scopurile/obiectivele Filialei sunt:

 •  Sprijinirea formării profesionale a membrilor săi prin colaborarea cu Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională  ANBPR
 • Susținerea/sprijinirea  programelor de instruire a personalului din bibliotecile publice din județ în vederea utilizării noilor tehnologii informaționale – programul BIBLIONET
 • Publicarea unor lucrări și articole în reviste de specialitate
 • Recompensarea performanțelor profesionale ale membrilor prin acordare de diplome/premii și alte forme de stimulare a acestora
 • Colaborarea cu celelalte filiale județene ANBPR
 • Participarea la conferințe naționale ANBPR
 • Orice alte activități care duc la îmbunătățirea imaginii profesiei de bibliotecar

 

În anul 2011, cel mai important eveniment din cadrul Filialei ANBPR Vrancea a fost organizarea workshop-ului profesional Biblioteca Publică – parteneriate durabile în folosul comunităţii organizat în 10 octombrie 2011 care a inclus prezentări privind accesul la informaţie în sens larg, dar şi o evaluare, prin rezultate de succes, a modului de implicare în Programul Biblionet, coordonat de IREX România.

La acest eveniment au participat d-na Doina Popa, preşedinte ANBPR  şi dl. vicepreşedinte Liviu Iulian Dediu,.alături de reprezentanţi ai Fundaţiei IREX Paul Andre BaranDirector General (convorbire Skype), d-na Camelia Crişan – Manager Departament Training, d-raMihaela Vlad –  Coordonator regional formare. La acest workshop au  prezentat exemple de bune practici în bibliotecile publice româneşti directori şi preşedinţiai Filialelor ANBPR Brăila, Buzău, Vrancea, respectiv dl. Dragoş Adrian Neagu, dl. Sorin Burlacu, d-ra Teodora Fîntînaru şid-na Veronica Crăciun, alături de membrii Filialei ANBPR Vrancea.

Aspecte din timpul workshop-ului profesional organizat la Teatrul Municipal “Mr. Gh. Pastia”, Focşani

Un alt eveniment important organizat de Biblioteca Județeană Vrancea și Filiala ANBPR Vrancea l-a constituit Târgul de carte,  ediția a VII-a,  din perioada 6-8 octombrie, 2011

Anual, în cadrul manifestărilor din Săptămâna Naţională a Bibliotecilor  au loc diverse acţiuni de promovare a imaginii bibliotecilor publice cât şi a serviciilor oferite de acestea.

Astfel, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a marcat şi în anul 2011 Săptămâna Naţională a Bibliotecilor printr-un program ce a reunit bibliotecari, scriitori, cititori şi colaboratori.

Săptămâna Naţională a Bibliotecilor

 

În ceea ce privește comunicarea cu și între membrii Filialei noastre, aceasta a vizat următoarele aspecte:

n  Întâlnirea membrilor Biroului Executiv al Filialei pentru evaluarea activității de asociație

n  Reuniuni profesionale pentru stabilirea premiilor ANBPR

n  Diseminarea informațiilor în timp real cu privire la activitatea Asociației cu ajutorul mail-ului, site-ului mass media.

n  Reuniuni profesionale pentru informarea membrilor filialei despre activitatea ANBPR pe plan național după Conferințele Naționale ale ANBPR

n  Semnalarea periodică a publicațiilor de specialitate nou apărute în cadrul ANBPR (revista on line Bibliomagazin)

 

Filiala ANBPR Vrancea a avut ca prioritate și  implicarea în proiectele și programele ANBPR. Astfel, pot fi evidențiate:

n  Participarea în cadrul Comisiei profesionale Management. Marketing de bibliotecă.

n  Participarea la Campania Hai pe net! – martie, 2011 – campanie susținută de EOS în parteneriat cu ANBPR și cu Programul Microsoft Unlimited Potential

n  Participarea Bibliotecii  Municipale Adjud la evenimentul Noaptea Bibliotecilor , 1-2 octombrie 2011, proiect iniţiat de Asociaţia EXCEDO, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor  Publice din România (ANBPR) şi cu Asociaţia Marketer Club.

n  Participare la întâlnirea de organizare a noii ediţii a Şcolii de vară pentru Tinerii Bibliotecari, în cadrul ANBPR-ului şi cu sprijinul IREX-ului.

n  Participare şi implicare în cadrul Grupului de lucru TIBRO şi la Şcola de vară a tinerilor bibliotecari.

n  Participare la Cursul Bazele serviciilor noi de bibliotecă, cursuri de formare și dezvoltare profesională organizate prin Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională (CFDP) al  ANBPR

Privind participarea în programe și proiecte naționale și internaționale oferite de ANBPR, IREX, BIBLIONET,   Filiala ANBPR Vrancea a fost reprezentată de bibliotecar Margareta Tătăruș la  Centrul Mortenson pentru  Programe Internationale de Formare a Bibliotecarilor ( martie 2011)

Filiala ANBPR Vrancea a fost reprezentată de bibliotecar Claudia Hanganu în cadrul vizitei la  Parlamentul European –Strasbourg ( iunie 2011

 

În anul 2011, încă 14 biblioteci publice din județul Vrancea au intrat în programul Biblionet: Andreiașu, Cîmpuri, Dumitrești, Garoafa, Gugești, Mera, Movilița, Paltin,  Pufești, Străoane, Țifești, Vârteșcoiu, Vidra, Vulturu precum și trei filiale ale Bibliotecii Județene Vrancea: Sala de lectură, Secția pentru copii și tineret și Filiala Sud. În luna februarie 2012 au fost livrate calculatoarele și echipamentele IT aferente pentru fiecare biblioteca publică aplicantă.

Întâlniri profesionale

Pe parcursul anului 2011, au avut loc 6 intâlniri metodice de informare și de pregătire profesională continuă cu bibliotecarii din teritoriu și de la Biblioteca Județeană. Aceste întâlniri au avut loc la sediul bibliotecii noastre dar și în cadrul întâlnirilor zonale, respectiv Centrul pilot-Biblioteca orășenească Ana GeorgescuOdobești. Tematica acestor întâlniri a vizat, pe de o parte aspecte legate de activitatea Asociației, iar pe de altă parte aspecte strict profesionale:

–         avantajele și importanța apartenenței la  ANBPR

–         diseminarea informațiilor privind activitatea Asociației pe plan național după Conferințele Naționale ale ANBPR

–         vizite / stagii de pregătire a unor membri ai Filialei Vrancea care au participat și au câștigat proiecte oferite de ANBPR (Parlamentul European/Mortenson)

–         oportunitățile de dezvoltare/formarea profesională ale tuturor membrilor prin programele oferite de Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională (CFDP)al Asociației

–         cunoașterea site-ul ANBPR

–         importanța obținerii personalității juridice a Filialei Vrancea

–         codul etic al bibliotecarului

–         raportul anual al ANBPR

–         regulamentul de acordare a premiilor ANBPR

–         consultații și sprijin în domeniul biblioteconomic

Tematicile profesionale au fost stabilite în urma unui chestionar care  a avut ca obiective identificarea nevoilor de dezvoltare profesională și eficientizarea întâlnirilor metodice

Întâlnire profesională, Biblioteca Orășenească Odobești

Este vizibil şi demonstrat  faptul că, și pe parcursul anului 2011, ANBPR a susţinut şi a sprijinit dezvoltarea profesională a membrilor  filialei Vrancea prin ofertele diversificate de proiecte și programe profesionale.

Întâlnirile profesionale, participările în cadrul conferințelor, schimburile de experiență dezbaterile, toate acestea au avut rolul de a lărgi și aprofunda viziunea asupra profesiei noastre de bibliotecar, oferindu-ne totodată dimensiunea corectă a propriilor performanțe și a direcțiilor unde trebuie să aducem îmbunătățiri.

Filiala ANBPR Vrancea, a avut și va avea ca prioritate implicarea permanentă în aspecte profesionale precum şi în toate  activităţile  care pun  în valoare rolul bibliotecilor şi al bibliotecarilor în comunitate.

ANEXE

 

FILIALA ANBPR VRANCEA

BIBLIOTECI  PUBLICE  JUDEŢUL  VRANCEA

SINTEZĂ – 2011

 

 

Nr. crt.

Date statistice

2011

1 TOTAL COLECŢII

615685

  Documente achiziţionate, din care:

10763

 

Finanţare publică

5258

 

Sponsorizări/donaţii

5505

  Documente eliminate

5113

2 UTILIZATORI  ÎNSCRIŞI  (2007-2011)

40609

  Utilizatori activi

22435

  Utilizatori nou înscrişi

6218

  Utilizatori reînscrişi

16217

3 DOCUMENTE DIFUZATE, din care:

317032

 

Împrumutate la domiciliu

232622

 

Consultate la sala de lectură

84410

4 VIZITE LA BIBLIOTECĂ

230985

 

Vizite directe

211221

 

Vizite la distanţă

19764

5 FINANŢARE achiziţie carte ( înmii RONI), din care:

202,98

 

Finanţare publică

145,80

 

Donaţii/sponsorizări

57,13

 

Venituri proprii

0,05

6 TOTAL BIBLIOTECI,din care:

43

  Biblioteca Judeţeană

1

  Biblioteci oraşe /municipale

4

  Biblioteci comunale

38

7 TOTAL BIBLIOTECARI cu normă întreagă:

71

  Biblioteca Judeţeană

30

  Biblioteci oraşe

11

  Biblioteci comunale

30

8 TOTAL POPULAŢIE judeţul Vrancea

323080

 

 

FILIALA ANBPR VRANCEA

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

2011

IANUARIE

17 ianuarie 2011– Întâlnire profesională

 

FEBRUARIE

28 februarie – 5 martie – Campania Hai pe net!

 

MARTIE

7 martie 2011  – Inaugurare Centre biblionet:Biblioteca Publică Popeşti, Biblioteca Orăşenească Odobeşti

14 martie 2011 – Inaugurare Centru Biblionet:Biblioteca Publică Jariştea

17 martie – 17 aprilie 2011 – participare la Programul de Training pentru Lideri şi Inovatori al Centrului Mortenson din Statele Unite ale Americii

21 martie 2011 – întâlnire metodică

 

APRILIE

23-30 aprilie 2011Săptămâna Naţională a Bibliotecilor

 

IUNIE

6 iunie 2011 – întâlnire profesională

6-10 iunie 2011 – Vizită la Parlamentul European de la Strasbourg – Franţa.

În această lună a fost înființată Asociația bibliotecii Cărți Deschise

IULIE

27 iunie – 13 iulie 2011participare la Cursul  BAZELE SERVICIILOR NOI DE BIBLIOTECĂ oferit de CFDP al ANBPR

 

SEPTEMBRIE

Septembrie 2011 – participare la Şcoala de vară a tinerilor bibliotecari, Bran-Brașov

26 septembrie 2011 –întâlnire profesională

 

OCTOMBRIE

6-8 octombrie 2011 – Târgul de carte, ediţia a VII-a

10 octombrie 2011 – Workshop profesional – Biblioteca Publică, parteneriate durabile în folosul comunităţii

20 – 21 octombrie 2011 – participare şi prezentare în cadrul  Conferinţei  ANBPR, ediţia a XXII-a

21 octombrie, 2011 – demersuri obținere personalitate juridică a Filialei vrancea

27 octombrie 2011 – Activităţi de promovare a proiectului INFOEUROPA

NOIEMBRIE

2 noiembrie 2012 – Participarea în finala Galei Premiilor în Educaţie

23 noiembrie 2011 – Întâlnire profesională

24 octombrie 2011 – Activităţi de promovare a proiectului INFOEUROPA

 

DECEMBRIE

12 decembrie 2011 –întâlnire profesională

Decembrie 2011 – participare la întâlnirea de organizare a noii ediţii a Şcolii de vară pentru Tinerii Bibliotecar, Sinaia