GRATUITE:

Eliberarea permiselor de intrare la bibliotecă

Informații de orientare generală

Împrumutul de documente și publicații seriale la domiciliu și la sala de lectură

Împrumutul de cărți în format audio -Daisy –  pentru publicul cu deficiențe de vedere

Împrumut interbibliotecar

Prelungiri și rezervări telefonice de carte

Acces la catalogul electronic OPAC

Îndrumări de specialitate la raftul cu acces liber și pentru cercetarea și consultarea cataloagelor tradiționale și electronice

Informații juridice din baza de date LEX EXPERT

Prezentarea noutăților editoriale

Acces gratuit la Internet la Sălile multimedia

Accesul la catalogul online

Oferă utilizatorilor posibilitatea de a face sugestii de noi achiziții

Audierea și vizionarea individuală sau colectivă a documentelor audio video și multimedia

Servicii oferite colectiv unor școli, instituții, asociații etc.

Cluburi de limbi străine (engleză și franceză), Club de lectură, Club de pictură, Club de fotografie și Club de cinematografie

Evenimente culturale, programe și proiecte educative și culturale, lansări de carte, întâlniri cu personalități din diverse domenii

CONTRA COST:

TARIFE:

Copie  A4 – 0,15 lei/pagină

Copie  A3 – 0.5 lei/pagină

Scanare – 1 leu/imagine

Tehnoredactare – 2,5 lei/pagină

Printare alb-negru  A4 – 0,5 lei

Redactare  bibliografii  la  cerere – 0,3 lei/titlu

Eliberare  permis duplicat – 1 leu

Eliberare card duplicat – 3 lei

Penalizare  pentru nerestituire  la  termen – 0,25 lei/volum/zi. Plata, pentru fiecare document, se aplică gradual, până la 50% din valoarea de inventor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, conform Legii 334/2002, republicată.

Pierderea documentelor care nu au mai  putut fi înlocuite – Valoarea de inventor a documentelor se actualizează cu aplicarea coeficientului de inflație la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori față de prețul astfel calculate, conform Legii 334/2002, republicată.