ÎNSCRIEREA  UTILIZATORILOR

 Biblioteca este deschisă tuturor cetățenilor indiferent de vârstă, naționalitate și rasă.

 

Înscrierea utilizatorilor se face la orice secție a bibliotecii pe baza  buletinului/cărții de identitate.

Înscrierea copiilor până la vârsta de 14 ani se face de către unul din părinți/tutore pe baza buletinului/cărții de identitate.

Persoanele cu dizabilități locomotorii se pot înscrie prin mandatar, care prezintă actul de identitate însoțit de o procură.

Permisul de intrare se eliberează gratuit și este nominal și netransmisibil, valabil 5 ani de la data înscrierii și se vizează anual.

În cazul pierderii Permisului de intrare se eliberează, contra cost, un duplicat.

Fișa contract de împrumut” are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu.
Accesul la colecțiile bibliotecii se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciilor pentru Public .

 ÎMPRUMUTUL

 Împrumutul documentelor din colecțiile Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” se efectuează după cum urmează:

Poate beneficia de împrumutul la domiciliu al documentelor orice persoană care are domiciliul în județul Vrancea.
Împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul PERMISULUI DE INTRARE.
Poate beneficia de studiul documentelor în incinta bibliotecii, la sălile de lectură și multimedia, orice persoană indiferent de domiciliul acesteia.
Utilizatorii au dreptul să împrumute la domiciliu 5 documente/împrumut pe o durată de 14 zile
Termenul de restituire se poate prelungi o singură dată la cerere, pe aceeași perioadă, inclusiv telefonic sau la adresa de mail cititori@bjvrancea.ro
Din bibliografia școlară se pot împrumuta 3 cărți pe termen de 7 zile, fără prelungire.

La sala de lectură se pot împrumuta, pe baza unui buletin de cerere, un număr nelimitat de documente.
Se pot consulta documente împrumutate prin schimbul interbibliotecar, doar la sala de lectură conform cu Regulamentul Serviciilor pentru
Public
.