Adresa: Str. Maior Gh. Sava, nr. 4

Tel. 0237 /231161

           

SERVICII OFERITE:

  • Îndrumă și analizează activitatea bibliotecarilor din Biblioteca Județeană Vrancea, precum și a bibliotecilor orășenești și comunale din județ, în probleme legate de achiziții, prelucrare biblioteconomică, organizarea accesului liber la raft, organizarea de manifestări culturale etc.
  • Organizează întâlniri metodice lunare cu bibliotecarii publici din județ
  • Participă la concursurile de ocupare a posturilor de bibliotecari, la examenele de promovare în grade, precum și la evaluarea bibliotecarilor publici din județ
  • Contribuie la realizarea programului de perfecționare al bibliotecarilor desfășurat la nivel județean sau național
  • Elaborează diferite materiale metodice în spijinul bibliotecilor publice din județ
  • Organizează dezbateri profesionale