Adresa: Strada Maior Gh. Sava, nr. 4

Tel. 0237 /231161

Șef serviciu  – bibl. Nicoleta Oprișan

 

SERVICII OFERITE:

  • Urmărește completarea ritmică a colecțiilor din bibliotecă prin achiziția de carte curentă și retrospectivă, periodice și donații
  • Asigură evidența tuturor documentelor de bibliotecă
  • Urmărește eliminarea treptată din circuitul lecturii a publicațiilor care nu mai corespund din punct de vedere fizic și moral
  • Realizează descrierea bibliografică și clasificarea documentelor
  • Completează și actualizează baza de date a bibliotecii, prin descrierea și prelucrarea stocurilor curente, a colecțiilor retrospective, pentru toate tipurile de documente
  • Organizează, întreține și actualizează cataloagele electronice
  • Asigură comunicarea între cele 56 de calculatoare aflate în rețea din care 33 de calculatoare utilizează următoarele module ale programului specializat de bibliotecă TINLIB: Circulație, Rapoarte, Catalogare, Achiziții, Control Seriale, Rapoarte TG și OPAC pentru utilizatori.
  • Întreține calculatoarele și perifericele existente în bibliotecă
  • Implementează și întreține softwar-ul specific și de uz general
  • Actualizează pagina web