Istoricul Orașului Focșani – Dimitrie F. Caian

Lucrare premiată de Academia Română în ședința de la 16 aprilie 1907 […] cu toate obstacolele ce stânjănesc o asemenea lucrare, chiar când un începător n-ar izbuti să facă o operă perfectă, eu cred că este un fapt meritoriu și demn de toată lauda, ca cineva să sacrifice și timpul și munca sa pentru acest scop, atât în interesul acestui oraș cât și al istoriei noastre naționale. […]

Extras din  Precuvântare  la Istoricul Orașului Focșani, scris cu prilejul Jubileului de 40 de ani de domnie a Maiestății Sale Regele Carol I de Dimitrie F. Caian

 

PARTEA I

 

PARTEA II

 

DUILIU ZAMFIRESCU

LEON KALUSTIAN

NICOLAE GEORGESCU – TISTU

LEON KALUSTIAN – Scrisori către Dora – Facsimile sentimentale

LEON KALUSTIAN – 100 de ani de la naştere