Anul acesta s-a împlinit un secol de la declanșarea Primului Război Mondial, din 28 iulie 1914.

Marţi, 5 august 2014, începând cu ora 11.00, Biblioteca Județeană  Duiliu Zamfirescu Vrancea va dedica un eveniment cultural comemorării eroismului ostaşilor români căzuţi în Primul Război Mondial în luptele de pe aliniamentul Mărăști – Mărășești – Soveja – Oituz.

Evenimentul va fi deschis de prof. dr. Teodora Fîntînaru – directorul bibliotecii, cu vernisarea expoziției tematice de carte curentă şi veche, imagini și documente din colecțiile Bibliotecii Județene Vrancea parter și etaj. Expoziţia cuprinde peste 100 de volume, citate şi devize de luptă ce reflectă perioada istorică a primei conflagrații mondiale oglindită în periodice, tratate de istorie, jurnale de război, monografii, biografii, romane sau enciclopedii, reunite sub temele:

  • Primul Război Mondial: 100 de ani –  VRANCEA EROICĂ
  • Primul Război Mondial în literatură  – Scriitori  români eroi 

afis marasestiiEvenimentul va continua cu lansarea volumului ”Mărășeștii în fapte și imagini – O istorie în date“ prezentat de autorii prof.  Aurel Neculai și prof. Stănel Ion.

Volumul apărut în 2014 este editat de Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu Mărășești, care a introdus, începând cu anul şcolar 2013, ca obiect de studiu opţional, Istoria oraşului Mărăşeşti.

Argumentul acestui volum, semnat de autori,  provoacă cititorul încă de la primele pagini  ”A scrie istoria unei localități este în egală măsură, o tentație și o provocare pentru orice cunoscător și iubitor de istorie. A scrie istoria orașului Mărășești presupune nu doar o bună cunoaștere a ei, dar și o conștientizare a  faptului că istoria acestei localități depășește cu mult granițele unei istorii locale.”

 Volumul cuprinde un studiu amănunţit şi este o radiografie completă a oraşului Mărăşeşti începând cu perioada antică şi trecând prin Evul Mediu, perioada interbelică şi postbelică,  perioada  regimului comunist şi ajungând până în prezent. Ultimele două capitole sunt dedicate celor mai importante evenimente şi  personalităţi marcante, din toate domeniile, care şi-au pus amprenta asupra oraşului Mărăşeşti.

În încheierea evenimentului va avea loc prezentarea unor cărți și documente inedite, având ca temă primul război mondial, aflate în colecţii particulare. Astfel vor fi prezentate, iubitorilor de istorie documente ce aparţin domnului Ioan Codreanu (din arhiva Leon Kalustian), domnului prof. Aurel Neculai şi domnului conf. univ. dr. Costică Neagu (din arhiva Simion Mehedinţi):

  • documente despre Vasile Chilian, eroul vrâncean condamnat la moarte în timpul ocupaţiei germane din Primul Război Mondial;
  • volumul „Pentru neam şi ţară: Societatea Ocrotirea orfanilor din război, carte document despre înfiinţarea societăţilor de ocrotire a orfanilor din România în timpul Primului Război Mondial;
  • antologia de periodice “Frontul Mărăşeşti”1935-1939, publicaţie a Asociaţiei Frontul Mărăşeşti apărută sub deviza “Nimic pentru noi… Totul pentru Mărăşeşti;
  • Războiul nostru în note zilnice”, volumul I: 1914 – 1916 al marelui istoric  Nicolae Iorga;
  • periodicul „Dumineca poporului: foaie pentru ridicarea poporului”(14 septembrie 1914 – 15 decembrie 1933).

             Vă așteptăm la Sediul Central al Bibliotecii Județene Vrancea (str. M. Kogălniceanu nr. 13)  marţi, 5 august 2014, ora 11.00 la acest eveniment comemorativ dedicat VRANCEI EROICE. 

GALERIE FOTO: