SERVICII DE BIBLIOTECĂ. EXPERIENŢE ŞI EXIGENŢE ACTUALE. BIBLIOINTEGRAREA – IMPERATIV PROFESIONAL. ANTOLOGIE DE COMUNICĂRI, Editor Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, 2007

Antologie de bune practici şi de studii de specialitate cu privire la domeniul de specialitate al biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Autorii fac vorbire despre realitatea şi, în acelaşi timp, dezideratul unor servicii de bibliotecă noi şi moderne, care să răspundă aşteptărilor şi exigenţelor unui public trăitor într-un secol al pluralismului informaţional, în care bibliotecarului îi revine dificila sarcină de a mijloci utilizatorului de bibliotecă informaţia corectă, actualizată şi temeinic documentată.