LEON KALUSTIAN. SCRISORI CĂTRE DORA. FACSIMILE SENTIMENTALE, Editura Andrew, Focşani, 2010

      Cartea, apărută cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,  cuprinde 22 de scrisori – inclusiv în facsimil – trimise de către ziaristul şi publicistul Leon Kalustian Dorei Aronovici, în intervalul 1932-1933.  Scrisori de dragoste, dar şi de amărăciune a unei iubiri imposibile. Eterna şi universala dramă a eşecului sentimental. Dincolo de aceasta, o amintire a vremurilor în care scrisorile de dragoste purtau semnătura olografă a autorului.

 

LEON KALUSTIAN – Scrisori către Dora – Facsimile sentimentale