EXPERIMENTUL FOCŞANI. ANTOLOGIE

(FOCŞANI, 2007),  Editura Muzeul Literaturii Române

Lucrare editată de către Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, în contextul Târgului de Carte pentru Copii şi Tineret Focşani, ed. A V-a, Focşani, 2007.  Reuneşte în paginile sale o sumă de texte – cu caracter de originalitate – ale scriitorilor care au participat, în calitate de invitaţi, la târg. Volumul se doreşte o memorie vie, peste timp, a celor care, prin talent şi disponibilitate afectivă, au oferit Târgului prestanţă intelectuală şi candoare literară.