EUROPA. GHID DE TERMENI PENTRU O SOCIETATE MULTICULTURALĂ. GUIA DE TÉRMINOS PARA UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL. GUIA DE TERMES PER A UNA SOCIETAT MULTICULTURAL, Editura Andrew, Focşani, 2008

Proiect colectiv, editat de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi Biblioteca Centrală „Convent de Sant Roc” din Gandia, Provincia Valencia, Spania. Lucrarea se doreşte a veni în sprijinul comunităţii de români rezidenţi în Gandia, oferindu-le, pe de o parte, o sumă de informaţii despre oraşul Gandia şi, respectiv, provincia Valencia şi, pe de alta, familiarizându-i cu o serie de concepte care rezumă conceptual o realitate a societăţii în care trăim – multiculturalitatea – şi care pledează în favoarea unui deziderat – multiculturalismul.