BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
”DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
COMISIA DE CONCURS

Rezultatul probei scrise la concursul/examenul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de: Restaurator Grad II la DIRECȚIA COMUNICAREA, CERCETAREA ȘI VALORIFICAREA COLECȚIILOR – Compartiment Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. Legislație. Sală arte. Carte veche și Colecții speciale organizat în data de 20.03.2024 (proba scrisă), ora 10:00.

Având în vedere prevederile art. 27 alin.(1) lit. f) și alin.(3) lit. b) coroborat cu art.28 lit.e), art.29 și art.57 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

* Potrivit prevederilor art. 45 alin (2) lit.a) sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte;
* Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

* Proba interviu va avea loc în data de : 25.03.2024, ora 12:00.

* Afişat astăzi, 21.03.2024, ora 10:00 la sediul și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea.

Secretar comisie concurs,