BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
”DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
COMISIA DE EXAMEN

REZULTATUL probei scrise la examenul de promovare în Gradul IA – funcția de execuție de Bibliotecar – studii superioare la Direcția Comunicarea, Cercetarea și Valorificarea Colecțiilor – Compartiment Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. Legislație. Sală arte. Carte veche și Colecții speciale, organizat în data de 19.03.2024 (proba scrisă), ora 09:30.

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea-cadru Nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și art. 68 alin.(1), art. 69, alin.(1) și art.71 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

• Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte;
• Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului probei scrise, conform art.53 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022 ;

Afișat astăzi, 20.03.2024, ora 09:30 la sediul și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea .

Secretar comisie concurs,