BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
„DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA
Nr. 607/14.03.2024

 

REZULTATUL

selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de : Restaurator grad II – studii superioare la DIRECȚIA COMUNICAREA, CERCETAREA ȘI VALORIFICAREA COLECȚIILOR – Compartiment Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. Legislație. Sală arte. Carte veche și Colecții speciale, organizat în data de :
20.03.2024 (proba scrisă), ora 10:00

Candidatul declarat “ADMIS” va susține proba scrisă, în data de 20.03.2024 ora 10:00, la sediul Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea din Focșani, Str. Maior Gheorghe Sava Nr. 4.

● Depunerea contestațiilor, privind rezultatul selecției dosarelor, se poate face până la data de 15.03.2024, ora 14:00, la Compartimentul Resurse umane și adresate Comisiei de soluționare a contestațiilor .

Afişat astăzi, 14.03.2024, ora 14:00, la sediul de concurs și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFRESCU Vrancea www.bjvrancea.ro .

 

Secretar comisie concurs,