Anunț organizare concurs
Bibliografii
Cerere tip înscriere concurs
Model CV
Rezultate selecție dosare
Rezultat contestație
Anunț schimbare locație concurs
Rezultatele concursurilor
Rezultat contestație – Bibliotecar
Rezultat contestație – Șofer
Anulare concurs – Șofer
Rezultate finale – Bibliotecar