În dimineaţa zilei de 22 ianuarie, la Sediul Central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a avut loc o întâlnire profesională la care au participat managerul bibliotecii, domnişoara Teodora Fîntînaru, directorul general al Bibliotecii Naţionale a României, doamna Claudia Şerbănuţă, şi o parte din colectivul de bibliotecari ai bibliotecii noastre. Întâlnirea s-a derulat sub forma unui colocviu, în cuprinsul căruia s-au abordat teme precum: evaluarea angajaţilor versus performanţa în biblioteci; rolul metodologic al BNR pentru bibliotecile publice – distanţa dintre teorie şi practică; rolul bibliotecarului în societatea românească de astăzi; motivarea şi recunoaşterea personalului; relaţia bibliotecar – utilizator, respectiv bibliotecar – bibliotecar; baza naţională comună: digitizarea documentelor şi posibilitatea unificării lor într-o bază de date comună cu specificaţia provenienţei şi respectarea drepturilor de autor; orientarea politicii de achiziţii spre cerinţele publicului; crearea unei reţele funcţionale de comunicare a metodiştilor din bibliotecile judeţene cu Centrul metodologic din BNR.