La sediul central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a fost amenajată o expoziţie cu ocazia împlinirii a douăzeci şi şase de ani de la trecerea în eternitate a ziaristului vrâncean Leon Kalustian, care şi-a pus talentul şi priceperea în slujba apărării idealurilor democratice într-o vreme, anii 30, în care majoritatea intelectualităţii, fie ea din România sau din Europa, îmbrăţişase curentele de ide proprii extremei drepte, sub formele fascismului italian, naţional-socialismului german sau legionarismului românesc. Cu ocazia împlinirii a douăzeci şi şase de ani de la moartea lui  Leon Kalustian și a patruzeci de ani de la publicarea volumului său  Conspirații sub cer deschis, la sediul central al Bibliotecii Județene a fost organizată o expoziție de documente și cărți care evocă personalitatea lui Leon Kalustian. În anul 2007, domnul Ioan Codreanu a donat bibliotecii noastre documente originale, fotografii, scrisori olografe şi obiecte care au aparţinut marelui publicist. Pe lângă acestea se adaugă ziare şi reviste cu articole despre viaţa lui Leon Kalustian. Expoziţia dedicată memoriei lui Leon Kalustian şi-a propus să aducă în atenţia publicului o parte din documentele care creionează personalitatea jurnalistului vrâncean.