Având în vedere  prevederile art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

Crt.

NUMĂR DOSAR REZULTAT Motivul respingerii  dosarului
1. 2.406 ADMIS
2. 2.419 ADMIS
3. 2.421 ADMIS
4. 2.433 ADMIS
5. 2.452 ADMIS
6. 2.467 ADMIS
7. 2.475 ADMIS
8. 2.476 ADMIS
9. 2.477 ADMIS
   10. 2.482 ADMIS

 

Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, şi anume până pe data de: 26.11.2021, ora 11,00,  la sediul  din str. Maior Gh. Sava Nr.4 –  Comisia de soluţionare a contestaţiilor .

Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de 06 decembrie 2021, ora 10,00, la sediul Bibliotecii Jud. ”DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea din Str. Maior Gheorghe Sava Nr.4.

Accesul candidaților în incinta Bibliotecii Jud. ”DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea în care are loc proba scrisă, este permis doar celor care:

  • fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  • respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

*   Afişat astăzi, 25.11.2021, ora 10,00 la sediul și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene ”DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea .