Dragi utilizatori ai serviciilor Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, suntem bucuroşi să vă aducem la cunoştinţă faptul că începând de astăzi, 22 iunie 2020, redeschidem Sălile de Lectură. Acest lucru este posibil conform prevederilor Ordinului comun al Ministerului Culturii şi al Ministerului Sănătăţii, numărul 2941, publicat în Monitorul Oficial nr. 531 din 19 iunie 2020.

În mod concret, accesul la Sălile de lectură ale bibliotecii este permis pentru un număr de 2 persoane, timp de maxim 2 ore. Excepţie face Sala de consultare a periodicelor, unde sunt permise 2 persoane, timp de o oră, după caz. Vă aducem în atenţie faptul că nu poate fi consultată presa zilnică.

Deocamdată Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor Serviciul de împrumut la domiciliu fără accesul la raft al utilizatorului şi consultarea documentelor la Sala de Lectură. Restul serviciilor vor fi puse la dispoziţia comunităţii vrâncene gradual, ţinând cont de situaţia epidemiologică locală.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă asigurăm de promptitudinea serviciilor noastre.