În anul 1933, unul din vrâncenii noştri renumiţi, profesorul şi academicianul Gheorghe Gh. Longinescu (1869-1939), cercetător şi doctor în chimie, a susţinut cu orice prilej dezvoltarea ştiinţei şi promovarea beneficiilor acesteia în rândul maselor largi. Astfel, de la catedră sau prin articole ştiinţifice, prin demonstraţii chimice oriunde se putea, inclusiv pe scenele teatrelor – de ex. pe cea a Teatrului Naţional sau a teatrului focşănean „Mr. Gh. Pastia”, prin cărţi scrise şi prin conferinţe radio, G.G. Longinescu, vedea în ştiinţă un mod de a lumina timpurile, de a răzbi în istorie şi de a ne asigura un viitor alături de mari ţări ale lumii. Iată ce scria în prefaţa cărţii din care v-am citit un fragment: „Trebuie să ne intre bine în cap că nu mai merge aşa, fără să scrim, fără să cetim, fără să muncim cu mintea.” Să fie acesta nu numai un înţelept îndemn, de la un mare înaintaş al vrâncenilor de astăzi, ci şi un popas de gând bun spre lectura cea de toate zilele!

Sursa: Longinescu, G.G., Aerul lichid pe înţelesul tuturor, Bucureşti, Tipografia „I.N. Copuzeanu”, 1933