1. Anunț concurs
 2. Caiet de obiective
 3. Regulament concurs
 4. Anexa 1 – Regulament de Organizare și Funcționare
 5. Anexa 2 – Statul de funcții
 6. Anexa 3 – Bugetul de venituri și cheltuieli
 7. Adeverință de vechime
 8. Declarație de înscriere
 9. Declarație pe propria răspundere – motive imputabile
 10. Declarație pe propria răspundere – poliție politică
 11. Declarație pe propria răspundere – renunțare post conducere
 12. Erată