În ziua de 19 februarie 2013, sufletul profesorului de limba şi literatura română Mircea Dinutz îşi afla rostul în lumea celor drepţi. Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea îşi exprimă gratitudinea faţă de unul dintre cărturarii Vrancei.

Scriitorul Mircea Dinutz, prieten și apropiat colaborator al bibliotecii, a hotărât, încă din timpul vieții, să doneze Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin testament, întreaga bibliotecă personală. Urmare a acestei donaţii, Biblioteca Judeţeană a constituit Fondul „Mircea Dinutz”, fond care cuprinde aproximativ 2500 de volume, plicuri cu documente şi manuscrise, precum şi drepturile de autor asupra acestor manuscrise, înscrisuri, dosare conţinând actele de studii ale scriitorului, diplome, certificate, articole din presă, fișe de lectură, dactilograme. La sfârșitul anului 2013, cu sprijinul familiei, donația  a ajuns în rafturile bibliotecii, la momentul respectiv, Teodora Fîntînaru, managerul Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, declarând că “este prima oară când biblioteca beneficiază de o donație prin act testamentar a unei întregi biblioteci personale”.

Născut la Bacău la 24 septembrie 1948, Mircea Dinutz a urmat Facultatea de Filologie de la Institutul Pedagogic (1967-1970) şi Facultatea de Limba şi Literatura Română (secţia latină) din Bucureşti (1971-1975). După absolvire, a lucrat în câteva oraşe din ţară, din 1984 stabilindu-se în Focşani.

A fost profesor de limba şi literatura română şi de latină la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, la Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” şi la Colegiul Naţional „Unirea”, activitatea didactică fiindu-i încununată cu Ordinul „Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer, pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc” (2004).

Mircea Dinutz a avut dorinţa de a continua la Focşani o revistă  de talie europeană, ”Pro-saeculum”, ducând mai departe ştafeta unui alt plecat în lumea umbrelor, Alexandru Deşliu, revistă al cărei redactor-şef a fost.

Autor a peste cinci sute de studii de critică şi istorie literară, Mircea Dinutz a semnat prefeţe şi postfeţe, a alcătuit patru ediţii critice, a elaborat, în colaborare, monografiile „Virgil Huzum” şi „Ioan Larion Postolache”, precum şi lucrarea „Textul literar. Orizonturi de lectură”.  A publicat peste 500 de articole de critică literară, cronică de întâmpinare, eseuri, recenzii, articole de opinie, pamflete în numeroase reviste din întreaga ţară. A publicat volumele: „Marin Preda – Patosul interogaţiei” (1997), „Popasuri critice” (2001), „Florin Muscalu” (2007), „Tablete de duminică” (2008), „Ioan Dumitru Denciu” (2009). „Scriitori vrânceni de ieri şi de azi” (2011), „D’ale democraţiei” (2012) şi „Anamneze necesare” (2012).

Mircea Dinutz a colaborat cu revistele literare ”Caiete critice”, ”Convorbiri literare”, ”Viaţa românească”, ”Ateneu”, ”Literatorul.

La Sediul Sălii de Lectură şi Internet al Bibliotecii Judeţene, din strada Maior Sava nr. 4, a fost realizată o expoziţie de fotografie şi de carte închinată memoriei unuia dintre cei mai iubiţi dascăli ai Focşaniului şi mai apreciaţi critici literari ai Vrancei.