La 17 octombrie 1908, se naşte la Focşani Leon Kalustian, într-o familie de etnici armeni. La vârsta de 20 de ani, se stabileşte în Bucureşti, unde, începând cu anul 1926, devine publicist, asumând valorile socialismului democratic, fiind, ca ziarist de stânga, un pamfletar inteligent şi cult care, într-o vreme de intensă tulburare politică şi de anomie socială, atât pe meleagurile României, cât şi în Europa, şi-a asumat, până la capăt, apărarea deschisă şi curajoasă a democraţiei.

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o analiză critică, în context românesc şi european, a articolelor sociale şi politice scrise de către Leon Kalustian în perioada interbelică, articole publicate, între anii 1936-1938, în ziarele Zorile şi Lumea Românească, şi reunite în volumul Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, apărut în anul 1976 la Editura Eminescu din Bucureşti, dar şi a unor articole de aceeaşi factură publicate de autor în aceeaşi perioadă şi care, din cauza cenzurii comuniste, nu au apărut în acest volum.

 

Download (PDF, 1.95MB)