CONCURSUL JUDEȚEAN  DE CREAȚIE

 ”VRANCEA: istoria, eroii și poveștile lor”

 

REGULAMENT CONCURS

 

În cadrul proiectului “GALA FILMULUI ROMÂNESC dedicat Centenarul Primului Război MondialVrancea Eroică, Anul Mărăști, Mărășești, Oituz”, Biblioteca Judeţeană Duiliu Zamfirescu Vrancea, organizează concursul judeţean de creaţie ”VRANCEA: istoria, eroii și poveștile lor” sub egida Consiliului Județean Vrancea. Proiectul este realizat cu sprijinul Arhivei Naţionale de Filme şi este dedicat  Centenarului Primului Război Mondial – Vrancea Eroică – Anul Mărăști, Mărășești, Oituz.

TEMA CONCURSULUI:

Concursul judeţean de creaţie VRANCEA: Istoria, eroii și poveștile lor oferă tinerei generații posibilitatea expunerii viziunii originale, a propriei abordări de tip literar sau vizual, asupra momentului aniversar Centenarul Primului Război MondialVrancea Eroică, Anul Mărăști, Mărășești, Oituz.

SCOPUL CONCURSULUI:

Promovarea valorilor istorice locale şi a Vrancei Eroice.

Produsele culturale realizate de către tineri vor oferi o viziune personală asupra constituirii identităţii locale, promovând sentimentul patriotic prin evocarea personalităţilor, evenimentelor istorice şi a locurilor cu valoare istorică şi culturală din Vrancea eroică, în contextul Primului Război Mondial.

CATEGORII:

Concursul este structurat pe două secţiuni şi, respectiv, două categorii de vârstă:

 1.  Eseu

– cls. V-VIII

– cls. IX-XII

 1.  Film scurt

– cls. V-VIII

– cls. IX-XII

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Concursul se adresează copiilor şi adolescenţilor din județul Vrancea, din clasele V-XII, iubitori de istorie, de tradiție locală și limbă română, care doresc să ofere, prin creaţia lor, o perspectivă personală asupra istoriei locale, cu ajutorul modalităților de expresie literară şi cinematografică, în scopul promovării valorilor şi comunităţii vrâncene, în contextul aniversar al Centenarului Primului Război Mondial.

JURIUL CONCURSULUI

            Din juriu fac parte profesori şi  oameni de cultură din judeţul Vrancea.

CERINȚE:

 1. ESEU: Redactarea lucrării trebuie să respecte următoarele cerinţe: text de maxim 2

pagini, în format A4, cu font Times New Roman, caracter 12, la 1 rând şi ½ . Titlul va fi ales de participant.

Eseul trebuie să aibă ca temă evocarea unui eveniment istoric din Vrancea sau a unei

personalităţi locale, semnificative în contextul Primului Război Mondial.

 

 

 1. FILM SCURT: Videoclipurile pot fi realizate individual sau în echipă și trebuie să aibă o durată de maxim 10 minute. Pot conține interviuri, fotografii, itinerarii locale sau se pot baza pe scenarii originale care să urmărească punerea în valoare a unui eveniment istoric din Vrancea sau a unei personalităţi locale, semnificative în contextul Primului Război Mondial.

 

ETAPELE CONCURSULUI

 • 29 octombrie 2018: lansarea Proiectului ”GALA FILMULUI ROMÂNESC dedicat Centenarul Primului Război MondialVrancea Eroică, Anul Mărăști, Mărășești, Oituzși lansarea Concursului ”VRANCEA: istoria, eroii și poveștile lor”
 • 26 noiembrie 2018: ultima zi de depunere a lucrărilor
 • 27 noiembrie 2018 – 7 decembrie:  jurizarea lucrărilor
 • 10 decembrie 2018 festivitatea de premiere a concursului, organizată în cadrul încheierii Proiectului ”GALA FILMULUI ROMÂNESC dedicat Centenarul Primului Război MondialVrancea Eroică, Anul Mărăști, Mărășești, Oituz”, care va avea loc la sediul Bibliotecii din strada Mihail Kogălniceanu nr. 13, la ora 11.00.

Regulamentul este afişat pe site-ul bibliotecii www.bjvrancea.bjvrancea.ro şi este disponibil pe pagina de facebook  www.facebook.com/bjvrancea/.

Participanţii se pot înscrie în concurs cu cel mult un eseu, respectiv un clip video.  Organizatorii solicită participanţilor la concurs să trimită lucrări originale, nepublicate.

DEPUNEREA LUCRĂRILOR

Lucrările trebuie să conțină obligatoriu următoarele date de identificare: nume, prenume, vârstă, clasă, şcoală, localitate, nr. de telefon.

Lucrările pot fi depuse:

 • la toate sediile bibliotecii;
 • prin email la adresa biblioteca@bjvrancea.ro (numele şi prenumele autorului şi

menţiunea: Pentru Concursul ”VRANCEA: istoria, eroii și poveștile lor”)

 • prin poștă, la adresa Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, Focşani, Str. Maior Gheorghe Sava, nr. 4, având la expeditor doar menţiunea Concurs ”VRANCEA: istoria, eroii și poveștile lor”. Datele de identificare a autorului vor fi scrise în interiorul plicului, separate de lucrarea propriu-zisă.

 

Data limită de depunere a lucrărilor este 26 noiembrie 2018.

Lucrările vor fi sigilate de către organizatori şi vor fi predate juriului.

 

 PREMII ACORDATE

Se vor acorda 20 de premii astfel: la fiecare categorie (10 premii pentru eseu și 10 premii pentru film scurt).

Se vor acorda câte 3 premii și 2 mențiuni, pe categorii de vârstă, constând în bani şi cărți.

 

Eseuri: cls. V-VIII

 

Eseuri: cls. IX-XII Film Scurt: cls. V-VIII Film Scurt: cls. IX-XII
Premiul I – 300 lei Premiul I – 300 lei Premiul I – 300 lei Premiul I – 300 lei
Premiul II – 200 lei Premiul II – 200 lei Premiul II – 200 lei Premiul II – 200 lei
Premiul III – 100 lei Premiul III – 100 lei Premiul III – 100 lei Premiul III – 100 lei
Mențiune – 50 lei Mențiune – 50 lei Mențiune – 50 lei Mențiune – 50 lei
Mențiune – 50 lei Mențiune – 50 lei Mențiune – 50 lei Mențiune – 50 lei

  

Persoană de contact: bibliotecar Rădună Diana

e-mail: biblioteca@bjvrancea.ro

Telefon: 0237 231 161, interior 17