Profesorul şi criticul literar Mircea Dinutz a plecat dintre noi, la 19 februarie 2013, lăsându-i pe cei care l-au cunoscut, ca profesor şi om de litere, ca om, cu preţuirea şi toată recunoştinţa lor.

Domnul Profesor Mircea Dinutz a scris biobibliografii, cărţi de critică şi istorie literară (vezi www.bjvrancea.ro), a scris sute de articole, recenzii, cronici şi a a fost redactor-şef al prestigioasei reviste ProSaeculum din Focşani, din anul 2008. A îndemnat todeauna pe cei tineri la o atentă şi neobosită lectură, care să-i facă liberi şi demni!

 

A lăsat Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, prin testament, întreaga sa bibliotecă (peste 2500 volume) şi zeci de dosare tematice din atelierul său de creaţie, aflate acum în grija Colecţiilor speciale din biblioteca noastră. Miile de cărţi donate sunt prelucrate şi se află la dispoziţia celor interesaţi. Este felul nostru de a-l omagia şi de a-i fi recunoscători Domnului profesor, Mircea Dinutz.