13-11-2019: „Ca o reacţie împotriva grabei şi superficialităţii cu care se citeşte de obiceiu, trebuie subliniat că folosul nu este atât să citeşti mult, cât să citeşti temeinic”. N. Georgescu-Tistu – Munca intelectuală: Idei generale şi îndrumări tehnice. Bucureşti: Facultatea de Filosofie şi Litere. Seminarul de bibliologie, 1947 (Autorul a fost un important bibliolog român, întemeietorul bibliotecii Facultăţii de Litere din Bucureşti.Profesor al Clasei palatine)

 

 


14-11-2019: Astăzi, despre disciplinele învăţământului bibliologic românesc, începând cu anul 1925: „paleografia română, expertiza grafică şi grafologia, bibliologia (ştiinţa cărţii), biblioteconomia (organizarea bibliotecilor), bibliografia; diplomatica, genealogia, numismatica, arhivistica, sigilografia, heraldica, numismaica; instituţii vechi româneşti, vechiul drept românec, istoria românilor până la Regulamentul organic, arheologia medievală şi modernă” (profesori: Al. Sadi-Ionescu, funcţionar al Bibliotecii Naţionale a României de la acea dată, N. Georgescu-Tistu) Citatul se regăseşte în volumul prezentat.

 

 

 


18-11-2019: Astăzi, despre “Cruciada cărţii” sau despre cum a numit Georges Duhamel lupta împotriva indiferenţei faţă de carte care a dus, în Franţa interbelică, la iniţierea “Alianţei Naţionale pentru apărarea Cărţei”. Această informaţie apare în Notele de la sfârşitul “Caietelor săptămânale”, 1937, având ca autor pe Eug. Herovanu. Acesta mai spune: “… m-am gândit, fireşte, la situaţia de la noi, unde criza Cărţei e veche, continuă şi endemică”. Şi, tot el, încheie: “Ar fi nedrept s’afirm că, în lupta pentru cultură, la noi nu se face nimic. Se cuvine totuşi să constatăm că oricât s’ar face, nu va fi niciodată prea mult”. De luat aminte!