ELEMENTE PARATEXTUALE ÎN CORESPONDENŢA LUI DUILIU ZAMFIRESCU

Colecţia Arheus, nr. 2, 2003

Este cel de-al doilea număr al buletinului bibliografic decdicat scriitorului, publicistului şi diplomatului Duiliu Zamfirescu. Întâlnim extrase din corespondenţa purtată de autor cu Titu Maiorescu şi referinţe critice privind portretul lui Zamfirescu, aşa cum se auto-creionează acesta în corespondenţa purtată în timp.