În aceste zile, biblioteca noastră a primit, grație unor întâmplări fericite și prietenii exemplare, volumul „Relațiile Româno-Chineze 1880-1974”, cu un număr de 1309 pagini de documente și iconografie. Volumul a fost coordonat de regretatul ambasador al României în Republica Populară Chineză, ROMULUS IOAN BUDURA, personalitate de prestigiu a diplomației românești și sinolog de excepție.

Apărut sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe și al Arhivelor Naționale ale României, impresionantul corpus de documente privind relațiile româno-chineze, din perioada 1880 – 1974, „se adresează, în primul rând, tuturor celor dornici să cunoască istoria relațiilor româno-chineze, începând de acum 125 de ani”, dar și celor „dornici să cunoască evoluțiile și mutațiile dintr-o frământată epocă istorică a lumii, aceea a anilor ʼ50, ʼ60, ʼ70 ai secolului trecut”, cum se afirmă în prefața volumului.

Astfel, stenograme complete, note de audiență sau convorbire, telegrame cifrate, note verbale, scrisori, cuvântări, convenții și multe altele prezintă, cronologic, evoluția relațiilor româno-chineze, în varii domenii de activitate, de la diplomație la economie, știință, tehnică, ori cultură, sport, turism și altele.

Și, ca să se demonstreze, încă o dată, că și cărțile își au soarta lor („Habent sua fata libelli” – Terentianus Maurus), volumul a ajuns la noi, grație distinsei doamne, prof. univ. dr. Iolanda ȚIGHILIU, reputat cercetător, cunoscută publicului larg prin cărțile domniei sale prezente și în biblioteca noastră, și distinsei doamne, Carmen MOGOȘ, artist vizual, cu ani mulți de viață și experiență comunitară în China.

Le suntem recunoscătoare amândurora, pentru darul livresc poposit în biblioteca noastră! Se cuvine, de asemenea, să adresăm toată prețuirea noastră, echipei de editori ai acestui prestigios volum: dr. Iolanda ȚIGHILIU, Camelia MORARU, Constantin MORARU, Costin IONESCU și redactorului de carte, Laura NEAGU.

Volumul donat va fi prelucrat biblioteconomic și va intra în colecțiile de bază ale Sălii de lectură.