BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
„DUILU ZAMFIRESCU” VRANCEA
Comisia de concurs/examen

 

Centralizator nominal al rezultatelor  
obținute la concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante 
de Restaurator Grad II – studii superioare la DIRECȚIA COMUNICAREA, CERCETAREA ȘI
VALORIFICAREA COLECȚIILOR – Compartiment Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. Legislație.
Sală arte. Carte veche și Colecții speciale, organizat în data de 20.03.2024 (proba scrisă), ora 10:00

 

 

* Afişat astăzi, 29.03.2024, ora 12:00 la sediul și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea.

Secretar de comisie,