Al.Vlahuţă (1858-1919) a rămas în istoria literaturii noastre nu numai ca poet şi prozator apreciat şi iubit în epocă, nu numai ca publicist şi traducător, ori ca binecunoscut apărător al ţărănimii. Autorul “României pitoreşti”, carte premiată de Academia Română (1902), a fost şi un bun prieten, cald şi îndatoritor al scriitorilor vremii sale. Astfel, I.L. Caragiale, Barbu Şt. Delavrancea, George Coşbuc, O. Goga, Şt. O. Iosif, Nicolae Iorga, Gala Galaction ş.a. se întâlneau deseori în“cuibuşorul” – cum îi spunea Vlahuţă conacului de la Dragosloveni, jud. Vrancea – unde acesta s-a stabilit după anul 1905. Aici, bucurându-se de calda ospitalitate a gazdelor, aveau loc agape literare, se ţineau adevărate cenacluri, se dezbăteau idei şi se pecetluiau prietenii. Şi, tot aici, în conacul de la Dragosloveni, cel care a scris “Unde ni sunt visătorii?” ţinea lângă biroul său, din cerdac, o colecţie impresionantă de tablouri semnate de pictorul Nicolae Grigorescu, căruia i-a fost prieten, cuscru şi biograf. Aici, înconjurat de vii şi de linişti vesperale, Vlahuţă a scris cel mai frumos elogiu care i se putea aduce apreciatului pictor al lumii moderne româneşti. Este vorba de albumul monografic “Pictorul N.I. Grigorescu. Vieaţa şi Opera lui. Cu 20 planşe fotogravură, 232 autotipii (pe aramă) şi 17 facsimile (pe zinc) – după fotografiile originale executate de D-l inginer Stelian Petrescu”, Ediţia Casei Şcoalelor, Atelierele Grafice SOCEC & CO, Societate Anonimă, 1910, pe care avem plăcerea să vi-l prezentăm astăzi. Ilustraţiile vorbesc de la sine, iar textul este, realmente, suflet risipit în cuvinte.

 

Biblioteca noastră deţine exemplarul cu numărul 450 al acestui album, îmbrăcat în piele, format 31×29 cm, 261 pagini pe carton cretat, cu şnit aurit (marginile cărţii, mai puţin cotorul), forzaţ cu motiv floral simplu. Volumului i-a fost înlocuită legătura iniţială, coperta 1 arătând astfel: în antet, cu litere aurii: Biblioteca Publică Focşani şi Donaţiunea Al. Vlahuţă. Sub antet, este un chenar special cu un decupaj din titlul original. În jumătatea de jos a copertei, peste un model geometric din dreptunghiuri aurite, este imprimată o cunună cu motive florale, cu “1914” mijloc. Ceea ce are valoare afectivă, pentru noi, vrâncenii, este că acest exemplar a fost dăruit de însuşi Al. Vlahuţă, Bibliotecii Publice a Oraşului Focşani, în anul 1913, la un an după înfiinţarea acestea ca instituţie, după cum povesteşte I. M Dimitrescu, unul din fondatorii bibliotecii noastre. De ce albumul a căpătat o altă legătură, frumoasă, personalizată şi ce semnifică anul 1914 de pe copertă, urmează să aflăm, sperăm, în cercetări ulterioare. Până atunci, să ne bucurăm cu toţii de acest dar bibliofil pe care l-am moştenit şi care înnobilează colecţiile bibliotecii noastre! Pentru doritori, albumul poate fi vizualizat la secţia noastră de Carte veche – Sediul Central.

 

În episodul următor, despre colecţionari de carte veche şi nu numai!

 

Surse: Dumitrescu, Horia, Alexandru Vlahuţă şi Dragoslovenii, Focşani, Ed. Pallas, 2011