BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ
„DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA

CENTRALIZATOR privind Rezultatul final al examenului organizat în data de 19.03.2024, pentru promovare în Gradul IA la funcția de Bibliotecar – studii superioare la Direcția Comunicarea, Cercetarea și Valorificarea Colecțiilor – Compartiment Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. Legislație. Sală arte. Carte veche și Colecții speciale

* Punctaj maxim: 100 puncte.
* Punctaj minim pentru a promova: 50 puncte.

Afişat astăzi, 25.03.2024, ora 09:30 la sediul și pe pagina de internet al Bibliotecii Județene DUILIU ZAMFIRESCU Vrancea .

Secretar comisie concurs,