1. Anuarul activităților cultural – educative 2020
 2. Anuarul activităților cultural – educative 2019
 3. Povestea străzii mele
 4. Mărăști în vechi cărți poștale ilustrate 1900-1939 – Aurel Neculai
 5. Un surâs din alte vremuri
 6. O Sută De Poveşti În An Centenar
  În contextul sărbătoririi a 100 de ani de la împlinirea visului celui mai măreţ al poporului român – Marea Unire din 1918, Biblioteca Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea şi-a propus editarea cărții O Sută De Poveşti În An Centenar dedicată profesiei de BIBLIOTECAR, ca o mărturie, peste timp, a principalelor proiecte culturale, activităţi editoriale, colaborări inter-instituţionale, cursuri, seminarii, concursuri şi provocări adresate comunităţii şi realizate de către echipa bibliotecii noastre.Mulţumind colaboratorilor şi prietenilor bibliotecii, ne propunem să oferim comunităţii o imagine sugestivă despre activităţile culturale de suflet derulate de noi în ultimii zece ani.
  Dorim ca această carte să fie un model de inspiraţie pentru toţi cei care doresc să ofere semenilor spaţiu, resurse şi idei care să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor.
 7. Cultură şi mentalităţi în epoca Marii Uniri
 8. Centenar. Memorie Locală Vrânceană. Cronică Bibliografică – Veronica Crăciun
  Albumul ”Centenar. Memorie locală – Cronică bibliografică”, ce are ca autor pe bibliotecara Crăciun Veronica, își propune să vă dezvăluie o parte din documentele Fondului special de Carte veche și tradițională al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.Albumul a fost editat cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea prin proiectul ”Gala Filmului Românesc Dedicat Centenarului Primului Război Mondial – Vrancea Eroică – Anul Mărăști, Mărășești, Oituz”, derulat de Biblioteca Județeană Vrancea în perioada 29 octombrie – 10 decembrie 2018.
  În lucrare, sunt prezentate o sută de documente referitoare la povestea Primului Război Mondial și a Marii Unirii, poveste văzută prin ochii și trăirile unor oameni mari ai timpului, scriitori de seamă ai literaturii noastre, istorici, oameni politici, oameni de armată dar și nume mai puțin cunoscute care au trăit din plin războiul și evenimentele care au precedat Unirea scriind Povestea Războiului și a idealului său, atât cu partea lui luminoasă, cât și cu umbrele lui.
  Cum a doua campanie a Primului Război Mondial s-a desfășurat pe frontul din Moldova, desigur că, în multe din documentele descrise, descoperim texte ce zugrăvesc, întâmplări, lupte, fapte de vitejie, petrecute pe văile Siretului, Șușiței, Putnei, Zăbrăuțului, Trotușului, în bătăliile de la Mărăști, Momâia (Răcoasa), Mărășești, Soveja, Răzoare, Chicera etc, precum și povestiri și amintiri despre eroi vrânceni, dar nu numai.
  Majoritatea documentelor descrise fac parte din donațiile unor personalități și instituții locale ale vremii, Leon Kalustian, Virgil Huzum, Constantin Iliescu (prin succesori), Petre A. Iosif, Liga Culturală-Secția Focșani.
  ”În speranța că lucrarea de față va stârni interesul de cercetare celor interesați de această temă și nu numai, nu-mi doresc decât ca această carte, căreia m-am dedicat cu tot sufletul să le fie de un real folos” – Crăciun Veronica.
 9. Mărăști… ecouri în timp…
 10. Cărțile eroilor și ale războiului
 11. Leon Kalustian
  La 17 octombrie 1908, se naşte la Focşani Leon Kalustian, într-o familie de etnici armeni. La vârsta de 20 de ani, se stabileşte în Bucureşti, unde, începând cu anul 1926, devine publicist, asumând valorile socialismului democratic, fiind, ca ziarist de stânga, un pamfletar inteligent şi cult care, într-o vreme de intensă tulburare politică şi de anomie socială, atât pe meleagurile României, cât şi în Europa, şi-a asumat, până la capăt, apărarea deschisă şi curajoasă a democraţiei.Lucrarea de faţă se doreşte a fi o analiză critică, în context românesc şi european, a articolelor sociale şi politice scrise de către Leon Kalustian în perioada interbelică, articole publicate, între anii 1936-1938, în ziarele Zorile şi Lumea Românească, şi reunite în volumul Conspiraţii sub cer deschis: pagini dintr-o luptă antifascistă şi democratică, apărut în anul 1976 la Editura Eminescu din Bucureşti, dar şi a unor articole de aceeaşi factură publicate de autor în aceeaşi perioadă şi care, din cauza cenzurii comuniste, nu au apărut în acest volum.
 12. MEMORIE LOCALĂ – FOND DOCUMENTAR
  Prezentul catalog îşi propune să prezinte o descriere detaliată a tuturor publicaţiilor referitoare la instituţii, localităţi şi personalităţi vrâncene, în intenţia de a face cunoscută o parte din colecţiile Fondului special de Carte veche şi tradiţională al BJDZ.
  Constituit, în timp, din donațiile unor personalități locale ale vremii – Virgil Huzum, Leon Kalustian, Ion Diaconu, Petre A. Iosif, Ion Romanoai – ori din alte colecţii particulare, achiziţionate fie prin anticariat, fie prin contact direct, acest fond reprezintă un punct de referinţă pentru cei aplecaţi către studiu şi cercetare ştiinţifică locală, adunând în colecţia sa, pe lângă importante lucrări de referinţă, şi publicaţii cu un bogat conţinut documentar referitor la patrimoniul local.
 13. Lupta de la Mărășești-Oituz
 14. Bătalia de la Mărășești