În baza legii 448/2006,  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” asigură,  prin rampă de acces, ascensor și grup sanitar special, cât și prin fondul de carte Daisy, accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii și cu deficiențe de vedere.